Portal Bones Pràctiques Docents

El portal de Bones Pràctiques Docents que es coordina des de l’ICE de la Universitat de Barcelona és un punt de trobada i de suport per al professorat universitari, per a compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge en contextos concrets.

És un portal obert a tot el món universitari per a compartir i seguir aprenent junts.

En ell es poden trobar una selecció de vídeos de bones pràctiques docents de diferents universitats. L’enllaç al portal és el següent: http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/