Nou número de Quaderns de Docència Universitària

S’ha publicat el quadern Un cas clínic sobre el consum de risc d’alcohol com a eina d’integració de coneixements en el Grau de Farmàcia  de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària.

El projecte «Casos clínics transversals» és una estratègia docent desenvolupada a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona basada en la realització de casos clínics.

La seva particularitat és que els casos es resolen progressivament en el context de diverses assignatures al llarg del grau amb l’objectiu d’afavorir la integració de coneixements.

El primer cas clínic dissenyat va ser sobre el consum de risc d’alcohol. El consum de risc d’alcohol és un tema de gran interès sanitari i resulta idoni com a cas clínic transversal perquè pot ser abordat des d’un gran nombre de disciplines. El cas s’utilitza, des de cadascuna de les 14 assignatures implicades en el projecte, com a fil conductor entre les diverses matèries.

D’aquesta manera a mesura que s’avança en el grau, els estudiants veuen l’evolució del personatge del cas clínic, les circumstàncies del seu procés, el seu comportament i les conseqüències que d’aquest se’n deriven pel que fa a salut.

En aquest quadern es presenta el projecte docent, en general, i el cas clínic sobre consum d’alcohol, en particular, en les seves tres vessants: com a eina d’integració de coneixements, de coordinació de professorat i de sensibilització social sobre el consum d’alcohol.

A continuació es presenta la problemàtica associada al consum de risc d’alcohol sobre la salut i la metodologia d’implementació del cas clínic al llarg del grau.

Finalment es mostra un breu resum dels continguts de les assignatures que s’han desenvolupat durant el cas clínic.

Aquesta actuació docent resulta d’interès tant per la seva metodologia com pel seu contingut, el qual pot ser d’utilitat en qualsevol ensenyament en el camp de Ciències de la Salut.

Podeu trobar el text complet als següents enllaços:

Text en català
Texto en castellano