Nou número de Quaderns de Docència Universitària

S’ha publicat el quadern Unitats d’aprenentatge interdisciplinari en la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària.

En aquest llibre es presenta un projecte de recerca d’esperit institucional portat a terme a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. La ἀnalitat del projecte ha estat planiἀcar i avaluar tres de les competències transversals implicades en la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Es tracta d’una recerca que segueix una metodologia basada en el disseny –design-based research (DBR)– (Collins, Joseph i Bielaczyc, 2009) en què mitjançant el desenvolupament i l’avaluació de les competències transversals implicades en Unitats d’aprenentatge pretén la millora d’estratègies didàctiques basades en l’aprenentatge per competències.

Els participants en la recerca són el professorat i l’alumnat de les assignatures implicades i els mestres-tutors de les escoles participants. Els integrants de l’equip de recerca han focalitzat les seves intervencions en Unitats d’aprenentatge interdisciplinàries durant els quatre semestres de durada del projecte.

 Podeu trobar el text complet als següent enllaç