Redisseny del Portal de Bones Pràctiques Docents

El Portal de Bones Pràctiques Docents és un projecte de l‘IDP-ICE de la UB per a la millora de la qualitat docent.

El portal vol ser un punt de trobada i de suport per al professorat universitari, per compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents i altres recursos que facilitin el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge en contextos concrets.

Pàgina del portal: http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/