Molecular Games, una nova app d’innovació docent per aprendre biologia molecular

Molecular Games és una aplicació de mòbil adreçada a estudiants universitaris de Biologia, Medicina, Farmàcia, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica i graus relacionats, que permet reforçar d’una manera lúdica conceptes i activitats que s’han treballat a classe, així com familiaritzar-se amb el treball dels biòlegs moleculars professionals (accés a bases de dades, consulta d’articles científics, etc.).

L’aplicació, que és en anglès, està adaptada al sistema Android (4.1 o posterior) i iOS (9.0 o posterior) i ha tingut el suport del programa Recerca, innovació i millora de la docència i l’aprenentatge (RIMDA), del Vicerectorat de Docència de la UB.