I Congrés Internacional sobre Universitats i Inclusió.

Barcelona, 7 i 8 de novembre de 2017

Aquest primer congrés va dirigit a equips de recerca, especialistes i entitats associades amb l’àmbit universitari que hagin dut a terme projectes de recerca i tasques relacionades amb l’atenció a les persones amb discapacitat en aquest àmbit. Volem que aquest esdeveniment sigui un punt de referència bianual per fer-nos ressò de la recerca sobre aquesta qüestió, de la qual encara queden molt de treball i moltes anàlisis per fer.

En aquest primer congrés poden presentar-se investigacions, només en forma de comunicacions orals, que suposin un avenç significatiu en l’atenció a les persones amb discapacitat a les universitats en qualsevol dels sectors acadèmics en què es desenvolupa l’acció universitària.

Més informació