Publicacions

La col·leció Educación Universitaria té com a l’objectiu  contribuir a oferir respostes adients als reptes que plantegen tant els nous paradigmes sobre el procés de docència-aprenentatge com la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que exigeix no només un replantejament de l’estructura i dels continguts dels ensenyaments que permeten obtenir les diferents titulacions, sinó també redefinir les funcions del professor i adoptar noves estratègies i metodologies docents.

Els Quaderns de Docència Universitària, tenen com a  l’objectiu  posar a l’abast del professorat universitari documents i materials de treball referits a temes relacionats amb la docència superior que facilitessin la seva formació, l’intercanvi d’experiències i la difusió de “bones pràctiques” docents. Amb aquests Quaderns pretenem estar atents als temes nous i emergents en l’actual conjuntura universitària, que correspongui a les línies següents:

  • Propostes de marcs de referència rigorosos i generals que ajudin a clarificar conceptes clau;
  • Estratègies docents i bones pràctiques de planificació, metodologia i avaluació de l’ensenyament- aprenentatge, desenvolupades en contextos acadèmics específics i diversos;
  • Tècniques i tàctiques, de marcat caràcter didàctic, presentades en materials i propostes concretes de treball i reflexió sobre pràctica d’equips disciplinaris o interdisciplinaris.
    publicacions