Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Donoso-Vázquez, T., Sánchez-Zaplana, I., Velasco-Martínez, A., Rodríguez-Martín, D., Maestre, E. i Morin-Fraile, V. 2015 Material docent Qüestionari Gènere i pràctica docent universitària?-14. Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona. Recuperat de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67052 Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Núñez-Carballosa, A., Guitart-Tarrés, L., Miravitlles, P., Achcaoucaou, F., Cruz-Cázares, C. y Jaría-Chacón, N. 2016 Contribució a congrés Students competences in business administration subjects by teacher's perspective. INTED'2016, 10th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia, 7-9 març 2016 Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Pinya-Medina, C. y Rosselló-Ramon, M. R. 2015 Article de revista How to Learn Professional Competencies via Blogs. The New Educational Review, pp. 40-51. ISSN: 1732-6729. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Angurell, I., Corbella, M., Gargallo, R., García, J., Esplugas, S., Farrera, J.A., y Nicolás, E. 2015 Contribució a congrés Student profile and study habits in the first semester of the BSc in Chemistry at the University of Barcelona. EDULEARN 2015. Barcelona, 4-6 juliol 2015. Proceedings nº 879, pp. 3173-3183. Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Bozu, Z. y Orozco, S. 2015 Contribució a congrés ¿Qué perfil de maestro desarrolla el Plan de Estudios del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Barcelona? Análisis de sus competencias transversales y específicas. 1er Congreso Internacional de Educación y Cooperación al Desarrollo. Córdoba, 2015. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Castells, N., Cuevas, I., Nadal, E., Minguela, M., Lordán, E., Miras, M. i Gómez, I. 2015 Contribució a congrés Què diuen els estudiants universitaris sobre l'avaluació de les activitats que comporten llegir i escriure per aprendre? Hi ha diferències en funció de l'àmbit on estudien? V Congreso Internacional UNIVEST2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Farrera, J.A., Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., García, J., Esplugas, S. y Gargallo, R. 2015 Contribució a congrés Analysis of the basic competences in the framework of the course on Fundamental Chemistry at the University of Barcelona. EDULEARN 2015. Barcelona, 4-6 juliol 2015. Proceedings nº 885, pp. 3218-3227. Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Jarauta, B., Colén, M. y Arànega, S. 2015 Contribució a congrés Teacher identity construction. A case study at the University of Barcelona. ICERI 2015 International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla, 16-18 novembre 2015. Proceedings ISBN: 978-84-608-2657-6, pp. 7809-7812. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Castells, N., Miras, M., Cuevas, I., Lordán, E., Minguela, M., Nadal, E., Gómez, I. y Sánchez, M. 2015 Contribució a congrés ¿Utilizan las TIC los estudiantes de distintos ámbitos de conocimiento cuando tienen que resolver actividades que implican leer y escribir para aprender? (Póster) 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Donosti, 24-26 junio 2015. Recuperat de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Esplugas, S., Angurell, I., Corbella, M., Gargallo, R., García, J., Farrera, J.A. y Nicolás, E. 2015 Contribució a congrés Analysis of the basic competences in the course on Fundamental Chemistry for the engineering graduate students of the University of Barcelona. ICERI 2015. Sevilla, 16-18 Novembre 2015. Proceedings nº 680, pp. 7104-7111 Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments