Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Elasri, A. 2015 Contribució a congrés Competències Treballs Finals de Màster ADE: oportunitats i reptes de futur. I Jornada de Recerca sobre Metodologia Docent en Economia. Barcelona, 22 abril 2015. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Millan, D., Rajadell, N., Aneas, A., Graell, M., Noguera, E. i Vilà, R. 2014 Article de revista La societat a principis del segle XXI. Recodificar la professió de pedagog/a. Educació i Xarxa. Eix 8, 11-13 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Bartual, M.T., Adillón, R., García-Marimon, X., Espasa, M., Simó, M. y Turmó, J. 2014 Contribució a congrés Economía del conocimiento y demanda de titulados. El caso de los titulados de Economía y Empresa en Catalunya. 3er Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Eduactiva. Segovia, 3-4 Juliol 2014 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Rajadell, N., Vilà, R. i Martínez, S. 2015 Article de revista Costruire percorsi dall'innovazione curriculare all'inserimento professionale. L'esperienza del Tirocinio del Corso di Laurea in Pedagogia dell'Università di Barcellona. Pedagogia Oggi, 1/2105, 161-179 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Menéndez Varela, J.L. y Gregori Giralt, E. 2015 Contribució a congrés La evaluación mediante rúbricas como recurso para desarrollar el juicio experto. UNIVEST 2015. Girona, 9-10 de juliol de 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Batlle, J. y González, V. 2014 Contribució a congrés Discurso docente en la interacción profesor-alumnos a través de Mahara: motivaciones y realizaciones. XV Congreso de la sociedad española de didáctica de la lengua y la literatura. Valencia, 19-21 novembre 2014 Entorns virtuals Ciències de l'Educació REDICE-14
Rubio, M.J., Quirós, C., Reguant, M. y Valls, R. 2015 Contribució a congrés Dominio de las competencias en formación metodológica en la realización del TFG del grado de Pedagogía de la UB: validación de la entrevista al profesorado. AIDIPE 2015: XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa. Cádiz, junio 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Amat, C., Ballesteros, E., Escofet, A., Grau-Costa, E., Goula, M., Madrid, A., Martínez, M., Massip, A., Morin, V., Poblet, M.C., Puig, J.M., Rubio, L., Sánchez, L. y Vallés, A. 2015 Contribució a congrés TFG/TFM en clave ApS en la Universidad de Barcelona. Investigar con la sociedad y para la sociedad. (Póster) III Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, y Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, Buenos Aires, 26 agosto 2015. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Batlle, J., Mateo, M., González, V., Antúnez, A., Sánchez, N. y Férriz, C. 2015 Contribució a congrés Herramientas y estrategias facilitadoras de la evaluación entre iguales en el portafolio digital, en Actas del V Congreso Internacional UNIVEST'15. Girona, 9-10 de juliol de 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Entorns virtuals Ciències de l'Educació REDICE-14
Contreras, W., Torrado, M. y Martínez, F. 2015 Contribució a congrés Las competencias de formación metodológicas de los alumnos de TFG desde la perspectiva de sus tutores. Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid, octubre 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació