Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Piqué, B., Martínez, S y Rajadell, N. 2015 Contribució a congrés L'elaboració d'indicadors d'avaluació: un treball compartit amb estudiants universitaris. V Congrés Internacional Univest'15. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Freixa, M., Vilà, R. y Rubio, M.J. 2015 Article de revista Quality assessment for placement centres: a case study of the University of Barcelona's faculty of education. Assessment & Evaluation in Higher Education, Volume 40 (2), 199-217 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Triadó, X.M. 2015 Contribució a congrés Identificació del perfil competencial docent en educació superior. Jornada L'avaluació de les competències transversals de la UB a la Facultat d'Economia i Empresa. Barcelona, 30 abril 2014 Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Graell, M., Martínez, S., Piqué, B., Rajadell, N., Vilà, R., Aneas, A., Noguera, E. y Gómez, J. 2015 Article de revista Cotransferència i partenariat en el marc relacionat entre les organitzacions de pràctiques i la universitat. REIRE, Revista d'innovació i recerca en educació, 8 (2), 205-216 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Gregori Giralt, E. y Menéndez Varela, J.L. 2015 Contribució a congrés Avaluant l'avaluació. UNIVEST 2015. Girona, 9-10 de juliol de 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Navarro, J., Wietrack, E., Remesal, A. i Ceja, L. 2015 Capítol de llibre Evolución de la motivación académica en estudiantes universitarios a lo largo de un semestre. Vigo: Educación Editora. Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Escofet, A., Massip, A., Poblet, C., Puig, J.M., Amat, C., Ballesteros, E., Madrid, A., Martínez, M., Solá, M., Vallès, A., Calabria, J. i Gallego, L. 2014 Contribució a congrés Promoción y desarrollo del aprendizaje servicio en la Universidad de Barcelona. (Pòster) Congreso Nacional de Aprendizaje Servicio en la Universidad ApS(U)5. Madrid, 20-31 maig 2014 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Menéndez Varela, J.L. y Gregori Giralt, E. 2015 Contribució a congrés La influencia de la evaluación entre iguales basada en rúbricas en el desarrollo de proyectos de arte. III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid, 14-16 octubre 2015. Recuperat de http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/Actas_CINAIC_2015.pdf Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Escofet, A.; Ruiz Bueno, A.; Novella, A. i Gómez, M. 2015 Contribució a congrés Tejiendo la docencia desde los equipos docentes. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria. CINDU 2015. Vigo, 25-27 junio 2015 Gestió i coordinació docent Ciències de l'Educació REDICE-14
Amat, C., Ballesteros, E., Escofet, A., Grau-Costa, E., Goula, M., Madrid, A., Martínez, M., Massip, A., Morin, V., Poblet, M.C., Puig, J.M., Rubio, L., Sánchez, L. y Vallés, A. 2015 Contribució a congrés Investigar con la sociedad y para la sociedad: TFG/TFM en clave de ApS en la Universidad de Barcelona. VI Congreso Nacional e Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (ApSU6). Granada, 29-30 mayo 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments