Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Navarro, J., Wietrack, E., Remesal, A. i Ceja, L. 2015 Contribució a congrés Evolución de la motivación académica en estudiantes universitarios a lo largo de un semestre. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2015. Vigo, 25-27 de junio de 2015 Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Alcañiz, M., Alemany, R., Bolancé, C., Ibáñez, D., Riera Prunera, M.C. i Santolino, M. 2015 Contribució a congrés Competencias y actitudes: ¿están presentes en la evaluación del estudiante? V Congrés Internacional Univest 2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Simon, J., Benedí, C. i Blanché, C. 2014 Contribució a congrés La semipresencialitat com a model flexible de l'organització de la formació universitària. (Pòster) VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Tarragona, 2-4 juliol 2014. Recuperat de http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/690 Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Gregori Giralt, E. y Menéndez Varela, J.L. 2015 Article de revista La percepción de los estudiantes de Bellas Artes sobre lo aprendido en un entorno de aprendizaje Basado en Problemas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 20(65), 481-506. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Griep, Y., Vantilborgh, T., Hofmans, J., De Gieter, S., Pepermans, R., Roe, R.A., Navarro, J., et al. 2015 Contribució a congrés Studying work as it is: Capturing dynamics in workplace relationships. Small Group Meeting of European Association of Work and Organizational Psychology. Bruselas. Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Maria Pujol-Jover, Carme Riera-Prunera, Gemma Abio 2015 Article de revista Competences acquisition of university students: Do they match a job market's needs?. Intangible Capital Review, vol.11, Nº 4. Recuperat de http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/625 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Simon, J., Benedí, C., Blanché, C., Bosh, M. y Rovira, A. 2016 Article de revista La semipresencialidad en el grado universitario: casos de estudio en la Universitat de Barcelona. E-Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Menéndez Varela, J.L. y Gregori Giralt, E. 2015 Article de revista La carpeta de aprendizaje y la reflexión sobre la práctica. Análisis de un modelo para la construcción de profesionales reflexivos en el ámbito de las artes. Procedia. Social and Behavional Sciences, 196, 128-134. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Navarro, J. 2015 Contribució a congrés Symposium Nonlinear Dynamics and Organizational Psychology. 17th European Association of Work and Organizational Psychology congress. Oslo, 20-23 May 2015 Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Alcañiz-Zanón, Manuela; Chuliá Soler, Helena; Riera-Prunera, Carme; Santolino Prieto, Miguel 2015 Article de revista Evaluación formativa entre iguales: una experiencia de mejora potencial en estudiantes de Estadística. @tic. revista d'innovació educativa, 2015, No. 15: 46. Recuperat de http://roderic.uv.es/handle/10550/50041 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments