Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Grau-Costa, E. y Porquer-Rigo, J.M. 2014 Contribució a congrés Taller de creació de projectes d'Aprenentatge Servei a la Facultat de Belles Arts. I Jornada d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona. Barcelona, 6 novembre 2014 Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Alcañiz, M., Ayuso, M., Chulià, H. i Riera Prunera, M.C. 2014 Contribució a congrés Progresando en competencias profesionales: Utilidad del e-portafolio en una titulación en Estadística. CIDUI 2014. Tarragona, 2-4 juliol 2014 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Sabariego, M., Cano, A., Sánchez, A. y Velasco, A. 2015 Contribució a congrés La reflexivitat per la docència orientada a l'aprenentatge en el marc de l'educació superior: reptes metodològics i avaluatius. V Congrés Internacional Univest'15. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Calvo-Llorca, M., Arenas-Sola, C., Cubedo-Culleré, M., Vegas-Lozano, E. y Miñarro-Alonso A. 2015 Contribució a congrés Generación automática de cuestionarios Moodle con el paquete exams de R. XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Pamplona, 26-29 mayo 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14
Riera Prunera, M.C., Alcañiz, M., Chulià, H., Santolino, M. i Sarabia, J.M. 2014 Contribució a congrés La transmisión de competencias: un desafío para la enseñanza de calidad. FECIES 2014. Bilbao, 8-10 juliol 2014 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Sabariego, M. 2014 Article de revista La investigación formativa para el desarrollo competencial y la docencia orientada al aprendizaje en la educación superior. En Adelina Calvo Salvador, Carlos Rodríguez-Hoyos e Ignacio Haya Salmón, (Coords.) Investigar para acompañar el cambio educativo y social. El papel de la Universidad. Santander: Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), 825-833. ISBN: 978-84-697-1382-2 Dipòsit legal: D.L. SA 688-201 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Miñarro-Alonso A., Carnicer-González, A., Cuadros-Margarit, J., Martori-Adrian, F. y Calvo-Llorca, M. 2015 Contribució a congrés Generación de trazas en R-commander para el seguimiento del trabajo del alumno. XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Pamplona, 26-29 mayo 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14
Duque, L.C., Pujol-Jover, M. i Riera Prunera, M.C. 2015 Contribució a congrés Competences development from two perspectives: Businessmen vs. Graduates. INTED 2015. Madrid, 2-4 març 2015 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Benedí. C. 2015 Contribució a congrés Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica. Jornada "La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia". Barcelona, 10 de febrer 2015. Recuperat de http://www.ub.edu/biologia/equip_deganal/docs/programa_jornada.pdf Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Cuadros, J., González, L., Martori, F., Olivé, A., Serrano, V., Carré, M., Oriol, J., Terradas, A., Guenaga, M.L., Garcia-Zubia, J., Romero, S., Calvo, M. y Miñarro, A. 2015 Contribució a congrés Assessing open-ended learning activities through analysing action logs. LASI 2015 Bilbao: Learning Analytics Summer. Bilbo, 22-13 juny 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació