Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Fernández, M., Bartolomé, A. i Cano, E. 2013 Capítol de llibre Desarrollo y evaluación de competencias mediante blogs en el Practicum de educación primaria. A: Muñoz,PC., Raposo,M., González, M., Martínez, ME., Zabalza, MA. i Pérez, A. (Coords.), Un Practicum para la formación integral de los estudiantes. Santiago de Compostela: Andavira Editora. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Rodriguez M.J. i Mahy, N. 2007 Contribució a congrés Docencia, investigación e innovación: nuevos retos y nuevos problemas para el profesorado universitario. IV Foro La Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación. Granada, octubre de 2007. Libro de resúmenes pp.28. ISBN: 978-84-690-8321-5. Disponible a: http://www.ugr.es/~aepc/VIIFORO/libroivforo.pdf Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Alcañiz, M., Riera, C. i Santolina, M. 2013 Article de revista Feedback i oportunitats de millora: una avaluació orientada a l’aprenentatge actiu. RIDU, Revista d’Innovació Docent Universitària, 5, 1-8. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13
Ferrer, V. 2012 Capítol de llibre La emprendeduría social y el TFG como motores de cambio. A: Ferrer, V; Carmona, M. i Soria, V. (Eds.) (2012). El Trabajo de Fin de Grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Barcelona: Mc Graw Hill Educación. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-10
Soria, M.A. 2007 Contribució a congrés IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona, junio, 2007. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Cano, E. i Portillo, M.C 2013 Article de revista Regulating the writing process for self-assessment of competences, guided by feedback, in the Practicum for the Degree course in Primary Education Teaching. A longitudinal study. Teaching & Teacher Education, ISSN: 0742-051X. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-ACCIO-13
Casanellas, M. i Medir, Ll. 2013 Capítol de llibre Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. A: Sayós, R. (coord.), Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament. Quaderns de docència Universitària, nº 27, pp. 22-35. ICE i Ediciones Octaedro. ISBN 978-84-9921-513-6 Competències transversals de la UB Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13
Armadans, I., Manzano, J., Malo, M., Sacristan, S. i Soria, M.A. 2007 Contribució a congrés El estrés psicosocial y el conflicto en las instituciones educativas: ¿una cuestión de prevención y/o resolución? X Congreso Nacional de Psicologia Social. Cadiz, 26-28 septiembre de 2007. Libro de actas pp.764-771. ISBN: 978-84-608-0616-5 Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Font, V. 2013 Article de revista La formación inicial del profesor de matemáticas de secundaria en España durante el Periodo 1971-2013. Revista Binacional Brasil- Argentina: Diálogo entre as Ciências -Diálogo entre las Ciencias, 2(2) Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-ACCIO-13
Descarga, J. i Nogué, A. 2007 Llibre Trementina. Una metàfora de la pintura. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN:978-84-475-3170-7 Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-06

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació