Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Alcón Latorre, M. 2014 Article de revista El aprendizaje-servicio en los estudios superiores de las artes: el ejemplo de América Latina. Observar, 8, pp. 71-85. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Pérez de la Ossa, P. i Carreras, J. 2007 Contribució a congrés Integración de las TIC con la elaboración de trabajos bibliográficos en la asignatura de Bioquímica y Biologia Molecular. IV Trobada de Professorat de Ciècies de la Salut i XI Jornades de Docència de Medicina. Barcelona, Maig de 2007. Educació Médica Internacional, 10, (supl.1). S/51. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Herva?s, A., Gua?rdia, J., Pero?, M., Capilla, R. and Soriano, P.P. 2013 Article de revista A Structural Equation Model for Analysis of Factors Associated with the Choice of Engineering Degrees in a Technical University. Abstract and Applied Anlysis. Article ID: 368529. Transició a la universitat Ciències de la Salut REDICE-12
Moretó Alvarado, L. i Gregori Giralt, E. 2014 Article de revista Imatges fotogràfiques com a mitjà entre exreclusos I societat. Una proposta d’aprenentatge-servei per a les arts. Observar, 8, pp. 57-70. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Rodríguez, M.J., Rivera, F. i Mahny, N. 2007 Contribució a congrés Competencias transversales en medicina mediante un curso semipresencial de Bioquimica y Biologia Molecular. IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut i XI Jornades de Docència de Medicina. Barcelona, Maig de 2007. Educació Médica Internacional, 10, (supl.1). S/54. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Menéndez, J.L. 2013 Article de revista Rúbricas para la evaluación de proyectos de Aprendizaje-Servicio en los estudios universitarios de las artes. Observar, 7, 5-24. ISSN: 1988-5105 Mètodes d'avaluació Ciències Humanes i Socials REDICE-12
Menéndez Varela, J.L. (Coord.). i Gregori Giralt, E. 2011 Capítol de llibre El aprendizaje entre iguales y la construcción de competencias transversales en los estudios universitarios de las artes. A: Albert Cornet, Teresa Pagès Costas i Jordi Pardo Carazo (coords.) (2011). Buenas prácticas Docentes en la Universidad. Modelos y experiencias en la Universidad de Barcelona. Editorial Octaedro, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació. Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-08
Rodríguez, M.J., Rivera, F. i Mahny, N. 2007 Contribució a congrés Portafolio y competencias transversales a través de la Bioquímica y Biologia Molecular en medicina. Seminario Internacional de RED-U 2-07 "El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje". Barcelona, juny 2007. http://congresos.um.es/redu/barcelona2007/paper/view/731 Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Berlanga, V., Figuera, P. i Pons, E. 2013 Article de revista Incidencia de la beca salario: impacto, perfil y rendimiento de los estudiantes. RELIEVE, vol. 19 (2), art. 2 DOI: 10.7203/relieve.19.1.2654. Transició a la universitat Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-12
Ferrer, V., Nuri, A., Carmona, M. i Freixa, M. 2011 Capítol de llibre La Interdiciplinariedad en el proyecto de evaluación integrada. A: Albert Cornet, Teresa Pagès Costas i Jordi Pardo Carazo (coords.) (2011). Buenas prácticas Docentes en la Universidad. Modelos y experiencias en la Universidad de Barcelona. Editorial Octaedro, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació. Avaluació de l'impacte Ciències de l'Educació REDICE-08

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació