Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Soria, M.A. 2007 Contribució a congrés IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona, junio, 2007. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Cano, E. i Portillo, M.C 2013 Article de revista Regulating the writing process for self-assessment of competences, guided by feedback, in the Practicum for the Degree course in Primary Education Teaching. A longitudinal study. Teaching & Teacher Education, ISSN: 0742-051X. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-ACCIO-13
Casanellas, M. i Medir, Ll. 2013 Capítol de llibre Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. A: Sayós, R. (coord.), Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament. Quaderns de docència Universitària, nº 27, pp. 22-35. ICE i Ediciones Octaedro. ISBN 978-84-9921-513-6 Competències transversals de la UB Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13
Armadans, I., Manzano, J., Malo, M., Sacristan, S. i Soria, M.A. 2007 Contribució a congrés El estrés psicosocial y el conflicto en las instituciones educativas: ¿una cuestión de prevención y/o resolución? X Congreso Nacional de Psicologia Social. Cadiz, 26-28 septiembre de 2007. Libro de actas pp.764-771. ISBN: 978-84-608-0616-5 Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Alcañiz, M. (coord.). [et al.] 2014 Material docent Textos sobre Educación Universitaria: La Docencia de la Estadística. Edición a cargo del Grupo Consolidado de Innovación Docente “ANDES - Análisis de Datos en Economía y Empresa”. Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-616-8890-6. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53483/3/Recopilaci%C3%B3%20articles%20GID-2014.pdf Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13
Prats, M.M., Cruz, L., Fernández, A.B., Galimany, J., Batista J.M. i Núnez, O. 2011 Article de revista Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 4, núm. 2, 11-24. Competències ètiques Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Guàrdia, J., Peró, M., Hervàs, A., Capilla, R., Soriano, P. i Porras, M. 2012 Article de revista Factores asociados con la decisión de cursar estudios universitarios de Psicología. Una aproximación mediante modelos de ecuaciones estructurales. Anuario de Psicología. Vol. 42 (1), pp. 87-104. Transició a la universitat Ciències de la Salut REDICE-10
Menéndez, J.L. i Gregori, E. 2008 Article de revista La estimación de la carga de trabajo del estudiante. Análisis de una porpuesta para los estudios universitarios de las artes. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes. Núm. 2/2008, Barcelona, 2008. Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-06
Piqué, B. 2011 Article de revista Implementació d’estratègies per a la práctica reflexiva en la formació inicial i permanent dels mestres. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 4, núm. 1, 25-42 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Losada Soler, E. 2013 Article de revista Lletra de Dona. Una eina per a l’avaluació continuada en assignatures de l’àmbit de les humanitats. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (2), pp. 86-99. Mètodes d'avaluació Ciències Humanes i Socials REDICE-10

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments