Recursos de suport a la recerca | ICE. Institut de desenvolupament professional

Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Prats, M.M., Cruz, L., Fernández, A.B., Galimany, J., Batista J.M. i Núnez, O. 2011 Article de revista Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 4, núm. 2, 11-24. Competències ètiques Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Guàrdia, J., Peró, M., Hervàs, A., Capilla, R., Soriano, P. i Porras, M. 2012 Article de revista Factores asociados con la decisión de cursar estudios universitarios de Psicología. Una aproximación mediante modelos de ecuaciones estructurales. Anuario de Psicología. Vol. 42 (1), pp. 87-104. Transició a la universitat Ciències de la Salut REDICE-10
Menéndez, J.L. i Gregori, E. 2008 Article de revista La estimación de la carga de trabajo del estudiante. Análisis de una porpuesta para los estudios universitarios de las artes. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes. Núm. 2/2008, Barcelona, 2008. Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-06
Piqué, B. 2011 Article de revista Implementació d’estratègies per a la práctica reflexiva en la formació inicial i permanent dels mestres. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 4, núm. 1, 25-42 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Losada Soler, E. 2013 Article de revista Lletra de Dona. Una eina per a l’avaluació continuada en assignatures de l’àmbit de les humanitats. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (2), pp. 86-99. Mètodes d'avaluació Ciències Humanes i Socials REDICE-10
Lopez, C., Limón, E., Oto, I., Carratala, J., Espasa, J.E., Lozano, V., Prats, B. i Ramón, J.M. 2009 Article de revista Actitudes y creencias en los estudiantes del campus de Bellvitge sobre las medidas higiénicas y las precauciones estándar. Revista Cultura de los cuidados. 1º Semestre 2009, año XIII, Nº 25. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Gómez-Catalán J.; Barenys Espadaler M.; Teixidó Condomines E.; Piqué Benages M.E.; Boix Sabria N.; Llobet Mallafré J.M.; Rodamilans Pérez M. 2010 Article de revista La enseñanza de la Toxicología en Farmacia: los seminarios como herramienta para la evaluación continuada. REIRE: Revista d'Innovació i Recerca en Educació, Vol. 3, núm. 2, 37-52. Mètodes d'avaluació Ciències de la Salut REDICE-08
De la Cruz, G. 2011 Article de revista La construcción y aplicación de rúbricas: una experiencia en la formación de psicólogos educativos. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes. Núm. 5/2011, pp. 21-41 Mètodes d'avaluació Ciències Humanes i Socials REDICE-10
Barbé Rocabert, C. (coord.) 2009 Article de revista Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits. REIRE: Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2, 10-32. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Rodamilans, M., Cambras T., Gómez-Catalan J., Mitjans M., Llobet J.M., Moreno J.J., Teixidó E., Vinardell M.P., Barenys M., Diez A. 2010 Article de revista La coordinación entre profesores de fisiología y toxicología: un caso práctico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Revista Ars Pharm, Vol. 51 suplemento 2; 45-52. Mètodes d'avaluació Ciències de la Salut REDICE-08

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments