Recursos de suport a la recerca | ICE. Institut de desenvolupament professional

Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Benseny, A., Cascante, C., Gispert, J. i Verdú, V. 2010 Informes d'investigació Com motivar, com adequar l'avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques. Disponible a: http://www.ub.edu/plie/personal_PLiE/verdu_HTML%282%29/docs/REDICEA0801-ArticleFinal.pdf Mètodes d'avaluació Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Claramunt, M.M., Alegre, A., Boj, E., Costa, T., Mármol, M. i Morillo López, I. 2012 Article de revista Enseñanza práctica de Matemática Actuarial No-Vida con R: Experiencia innovadora en la Universidad de Barcelona. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm. 1, 123-139. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08
Barrientos, C., Curaqueo, R. i Cano, E. 2013 Article de revista El feedback como medio para fortalecer el desarrollo de competencias a través de los blogs. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (2), pp. 28-52. doi:10.1344/reire2013.6.2623 Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Piqué, B. 2009 Material docent Projecte Universitat Escola. Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Bercelona. http://www.ub.edu/universitat-escola/ Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Freixa, M., Torrado, M., Dorio, I. i Pelfort, E. 2012 Article de revista Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d'una dècada de trajectoria en el mercat laboral. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm.1, 13-36. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Cano, E. i Cabrera, N. 2013 Article de revista La evaluación formativa de competencias a través de blogs. La experiencia de seis universidades catalanas. Digital Education Review, 23, pp. 46-58. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Simón, J. 2012 Contribució a congrés Semipresencialitat: estat de la qüestió a les universitats de la Xarxa Vives. Jornada de semipresencialitat UB "La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur". 28 de setembre de 2012. http://www.slideshare.net/simonjoan/jornada-semipresencialitat-xarxa-vives Entorns virtuals Ciències de la Salut REDICE-10
Peró, M., Guàrdia, J., Freixa, M., Turbany, J. i Gordóvil, A. 2009 Article de revista Análisis del formato del material educativo para la docencia de la estadística para psicólogos. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 2, núm.3, 21-40 Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-08
Ion, G.; Silva, P. i Cano, E. 2013 Article de revista El feedback y el feedforward en la evaluación de las competencias de los estudiantes universitarios. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 17 (2), pp. 283-301. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Simón, J. 2012 Contribució a congrés Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana. Jornada "Redefinir la Universidad". Barcelona, 4-5 de setembre de 2012. http://www.slideshare.net/simonjoan/semipresencialitat-estat-actual-i-recomanacions-per-a-la-seva-implementaci-a-les-universitats-de-parla-catalana Entorns virtuals Ciències de la Salut REDICE-10

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments