Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Alcañiz, M.; Riera, C.; Claveria, O. 2013 Article de revista La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 6, 2, 64-85. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-12
Carreras, J. 2007 Contribució a congrés Perfiles profesionales y competencias académicas. IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Barcelona, Maig de 2007. Educació Médica Internacional, 10-S/21-S/22 Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Mauri Majós, T., Colomina Álvarez, R. i De Gispert, I. 2009 Article de revista Diseño de propuestas docentes con TIC para la enseñanza de la autorregulación en la Educación Superior. Revista de Educación, 348. Enero-abril 2009, pp. 377-399. Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-06
Carnicer, A, Mas, J., Cuadros, J., Juvells, I. i De Pedro, X. 2010 Article de revista Seguimiento del aprendizaje mediante análisis de trazas en una simulación de trampas ópticas. (Monitoring learning by means of trace analysis in an optical trapping simulation). Revista Óptica pura y aplicada. Especial: IX Reunión Nacional de Óptica II. Vol.43 - Num.2 / 2010 Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Vilà, R. i Aneas, A. 2013 Article de revista Los seminarios de práctica reflexiva en el Prácticum de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Bordón 65 (3), 165-181, ISSN:0210-5934 Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-12
Turull, M. i Roca, B. 2008 Informes d'investigació Per què no van a classe els estudiants? Un estudi de camp sobre les causes de l'absentisme acadèmic dels estudiants de primer curs de Dret de la UB. Dipòsit Digital UB. http://www.ub.edu/dret/serveis/docs_mid/estudis_absentisme_2007_08.pdf Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-06
Mitjans, M., Moreno, JJ., Diez, A., Cambras, T. i Vinardell, MP. 2008 Article de revista Evolución de la opinión del alumno sobre el proceso de evaluación en la licenciatura de farmacia. Edusfarm, revista d’educació superior en Farmàcia. Núm.3, 2008. Disponible a: http://www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm3/documentos/451.pdf Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-06
Carnicer, A., Mas, J., Cuadros, J., Juvells, I. i Farré, A. 2010 Article de revista Understanding Optical Trapping Phenomena: A Simulation for Undergraduates. IEEE Transactions on Education. Volume: 54 Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Aneas, A., Vilà. R. i Rajadell, N. 2013 Article de revista Entornos de desarrollo y aplicación de las competencias del graduado en Pedagogía. Del prácticum al empleo. Reflexão & Ação v. 21, n. 1 Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-12
Benseny, A., Cascante, C. i Verdú, V. 2008 Informes d'investigació Seguiment i millora de la transició del batxillerat a matemàtiques dins l´EEES. Disponible a: http://www.ub.edu/plie/personal_PLiE/verdu_HTML%282%29/docs/REDICE0612-Article.pdf Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-06

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació