Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Losada Soler, E. 2013 Article de revista Lletra de Dona. Una eina per a l’avaluació continuada en assignatures de l’àmbit de les humanitats. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (2), pp. 86-99. Mètodes d'avaluació Ciències Humanes i Socials REDICE-10
Lopez, C., Limón, E., Oto, I., Carratala, J., Espasa, J.E., Lozano, V., Prats, B. i Ramón, J.M. 2009 Article de revista Actitudes y creencias en los estudiantes del campus de Bellvitge sobre las medidas higiénicas y las precauciones estándar. Revista Cultura de los cuidados. 1º Semestre 2009, año XIII, Nº 25. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Gómez-Catalán J.; Barenys Espadaler M.; Teixidó Condomines E.; Piqué Benages M.E.; Boix Sabria N.; Llobet Mallafré J.M.; Rodamilans Pérez M. 2010 Article de revista La enseñanza de la Toxicología en Farmacia: los seminarios como herramienta para la evaluación continuada. REIRE: Revista d'Innovació i Recerca en Educació, Vol. 3, núm. 2, 37-52. Mètodes d'avaluació Ciències de la Salut REDICE-08
De la Cruz, G. 2011 Article de revista La construcción y aplicación de rúbricas: una experiencia en la formación de psicólogos educativos. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes. Núm. 5/2011, pp. 21-41 Mètodes d'avaluació Ciències Humanes i Socials REDICE-10
Barbé Rocabert, C. (coord.) 2009 Article de revista Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits. REIRE: Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2, 10-32. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Rodamilans, M., Cambras T., Gómez-Catalan J., Mitjans M., Llobet J.M., Moreno J.J., Teixidó E., Vinardell M.P., Barenys M., Diez A. 2010 Article de revista La coordinación entre profesores de fisiología y toxicología: un caso práctico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Revista Ars Pharm, Vol. 51 suplemento 2; 45-52. Mètodes d'avaluació Ciències de la Salut REDICE-08
Solé, M. (coord.). 2013 Article de revista Disseny, aplicació i valoració d'instruments per avaluar la competència de treball en equip. Revista de Educación y Derecho, 7. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/49188 Competències transversals de la UB Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-10
Mauri Majós, T., Colomina Álvarez, R., Martínez Taberner, C. i Rieradevall Sant, M. 2009 Article de revista La adquisición de las competencias de autorregulación. Análisis de su concepción y aprendizaje en diferentes estudios universitarios. REIRE: Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2, 33-60. Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-06
Guitart, L., Miravitlles, P., Núñez, A., Bernardo, M., Achcaoucaou, F., Castán, J.M., Valls, J. i López, J. 2011 Article de revista Protocol per a la implantació d’eines didàctiques virtuals: competències i habilitats adquirides pels estudiants . REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 4, núm. 2, 59-81. Avaluació de l'impacte Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08
Alcañiz, M.; Riera, C.; Claveria, O. 2013 Article de revista La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE), 6, 2, 64-85. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-12

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments