Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Sabariego, M. 2014 Article de revista La investigación formativa para el desarrollo competencial y la docencia orientada al aprendizaje en la educación superior. En Adelina Calvo Salvador, Carlos Rodríguez-Hoyos e Ignacio Haya Salmón, (Coords.) Investigar para acompañar el cambio educativo y social. El papel de la Universidad. Santander: Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), 825-833. ISBN: 978-84-697-1382-2 Dipòsit legal: D.L. SA 688-201 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Miñarro-Alonso A., Carnicer-González, A., Cuadros-Margarit, J., Martori-Adrian, F. y Calvo-Llorca, M. 2015 Contribució a congrés Generación de trazas en R-commander para el seguimiento del trabajo del alumno. XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Pamplona, 26-29 mayo 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14
Duque, L.C., Pujol-Jover, M. i Riera Prunera, M.C. 2015 Contribució a congrés Competences development from two perspectives: Businessmen vs. Graduates. INTED 2015. Madrid, 2-4 març 2015 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Benedí. C. 2015 Contribució a congrés Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica. Jornada "La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia". Barcelona, 10 de febrer 2015. Recuperat de http://www.ub.edu/biologia/equip_deganal/docs/programa_jornada.pdf Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Cuadros, J., González, L., Martori, F., Olivé, A., Serrano, V., Carré, M., Oriol, J., Terradas, A., Guenaga, M.L., Garcia-Zubia, J., Romero, S., Calvo, M. y Miñarro, A. 2015 Contribució a congrés Assessing open-ended learning activities through analysing action logs. LASI 2015 Bilbao: Learning Analytics Summer. Bilbo, 22-13 juny 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14
Duque, L.C., Pujol-Jover, M. i Riera Prunera, M.C. 2015 Contribució a congrés Society needs and university teaching: is there a gap? AEDE 2015. XXIV Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. Madrid, 25-26 junio 2015 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Simon, C. 2015 Contribució a congrés "Flipped classroom"… una metodologia per a la semipresencialitat? Jornada "La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia". Barcelona, 10 de febrer 2015. Recuperat de http://www.ub.edu/biologia/equip_deganal/docs/programa_jornada.pdf Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Navarro, J., Wietrack, E., Remesal, A. i Ceja, L. 2015 Contribució a congrés Evolución de la motivación académica en estudiantes universitarios a lo largo de un semestre. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2015. Vigo, 25-27 de junio de 2015 Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Alcañiz, M., Alemany, R., Bolancé, C., Ibáñez, D., Riera Prunera, M.C. i Santolino, M. 2015 Contribució a congrés Competencias y actitudes: ¿están presentes en la evaluación del estudiante? V Congrés Internacional Univest 2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Simon, J., Benedí, C. i Blanché, C. 2014 Contribució a congrés La semipresencialitat com a model flexible de l'organització de la formació universitària. (Pòster) VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Tarragona, 2-4 juliol 2014. Recuperat de http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/690 Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments