Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Batlle, J. y González, V. 2015 Capítol de llibre Discurso docente en la interacción profesor-alumnos a través de Mahara: motivaciones y realizaciones. En Ibarra, N., Ballester, J., Carrió, M.L. y Romero, F. (eds): Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital. Valencia, Publicacions de la Universitat Politècnica de València: 79-85. Entorns virtuals Ciències de l'Educació REDICE-14
Sabariego, M. 2015 Contribució a congrés Indagar narrativamente la educación: posibilidades y límites. Seminario Internacional "Experiencia y saber en las escuelas: relatos de experiencia para la formación del profesorado" (Participación Mesa Redonda). Barcelona, 28-29 maig 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Grau-Costa, E. 2015 Contribució a congrés Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona: estat de l'art. Aprenentatge Servei a la Facultat de Belles Arts. II Jornada d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona. Barcelona, 20 febrer 2015 Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Sánchez-Quintana, N., Mateo Ruiz, M. 2015 Capítol de llibre ¿Quién corrige mi trabajo? Retroalimentación entre iguales en el portafolio electrónico en la clase de lengua. En: Núñez, X. [et al.] Horizontes Científicos y Planificación académica en la Didáctica de las Lenguas y Literaturas. Vila Nova de Famalicao: Ed. Húmus, pp. 1037-1050. Recuperat de http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/horizontes_cientificos_pub.pdf Entorns virtuals Ciències de l'Educació REDICE-14
Sabariego, M., Cano, A., Freixa, M., Ruiz, A., Ruiz, C., Sánchez. A. y Sandín, M.P. 2015 Contribució a congrés Perspectiva narrativa en el aprendizaje basado en competencias: una experiencia de trabajo interdisciplinar e interuniversitario para la reflexividad y el desarrollo profesional en la educación superior. XII Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 juliol 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Grau-Costa, E. y Porquer-Rigo, J.M. 2014 Contribució a congrés Taller de creació de projectes d'Aprenentatge Servei a la Facultat de Belles Arts. I Jornada d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona. Barcelona, 6 novembre 2014 Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Alcañiz, M., Ayuso, M., Chulià, H. i Riera Prunera, M.C. 2014 Contribució a congrés Progresando en competencias profesionales: Utilidad del e-portafolio en una titulación en Estadística. CIDUI 2014. Tarragona, 2-4 juliol 2014 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Sabariego, M., Cano, A., Sánchez, A. y Velasco, A. 2015 Contribució a congrés La reflexivitat per la docència orientada a l'aprenentatge en el marc de l'educació superior: reptes metodològics i avaluatius. V Congrés Internacional Univest'15. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Calvo-Llorca, M., Arenas-Sola, C., Cubedo-Culleré, M., Vegas-Lozano, E. y Miñarro-Alonso A. 2015 Contribució a congrés Generación automática de cuestionarios Moodle con el paquete exams de R. XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Pamplona, 26-29 mayo 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14
Riera Prunera, M.C., Alcañiz, M., Chulià, H., Santolino, M. i Sarabia, J.M. 2014 Contribució a congrés La transmisión de competencias: un desafío para la enseñanza de calidad. FECIES 2014. Bilbao, 8-10 juliol 2014 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments