Recursos de suport a la recerca | ICE. Institut de desenvolupament professional

Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Sabariego, M. 2014 Article de revista La investigación formativa para el desarrollo competencial y la docencia orientada al aprendizaje en la educación superior. En Adelina Calvo Salvador, Carlos Rodríguez-Hoyos e Ignacio Haya Salmón, (Coords.) Investigar para acompañar el cambio educativo y social. El papel de la Universidad. Santander: Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), 825-833. ISBN: 978-84-697-1382-2 Dipòsit legal: D.L. SA 688-201 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Miñarro-Alonso A., Carnicer-González, A., Cuadros-Margarit, J., Martori-Adrian, F. y Calvo-Llorca, M. 2015 Contribució a congrés Generación de trazas en R-commander para el seguimiento del trabajo del alumno. XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Pamplona, 26-29 mayo 2015 Mètodes d'avaluació i Matemàtiques REDICE-14
Duque, L.C., Pujol-Jover, M. i Riera Prunera, M.C. 2015 Contribució a congrés Competences development from two perspectives: Businessmen vs. Graduates. INTED 2015. Madrid, 2-4 març 2015 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Benedí. C. 2015 Contribució a congrés Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica. Jornada "La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia". Barcelona, 10 de febrer 2015. Recuperat de http://www.ub.edu/biologia/equip_deganal/docs/programa_jornada.pdf Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Cabrera, N., Mayordomo,R.M. y Espasa, A., 2015 Contribució a congrés Promoviendo la reflexión del estudiante sobre el proceso de aprendizaje. Una experiencia de Feedforward. III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid, 14-16 Octubre 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Medir, L. y Montolio, D. 2015 Article de revista Satisfacción laboral de los graduados catalanes y los determinantes de su valoración de la formación recibida en la universidad. Revista de Educación y Derecho, nº 12. Recuperado de http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/14394 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Fernández-Borràs, J., Torrella, J.R., Viscor, G. y Pagès, T. 2015 Contribució a congrés Evaluation of a lesson resource for problem-Based / Blended-Learning in the undergraduate course of applied animal biology. ICERI2015. Sevilla, 16-18 Novembre 2015. Resum recuperat de https://library.iated.org/view/FERNANDEZBORRAS2015EVA Entorns virtuals Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Gregori Giralt, E. y Menéndez Varela, J.L. 2015 Article de revista El arte de aprender arte: el Aprendizaje Servicio como instrumento para construir la identidad profesional del estudiante. Una propuesta para los estudios universitarios de las artes. Procedia. Social and Behavional Sciences, 196, 100-105. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Cano-García, E. 2015 Contribució a congrés Un projecte d'innovació docent: del feedback al feedforward. Simposi CIDUI 2015. Barcelona, 8 Maig 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Fachelli, S. y Montolio, D. 2015 Article de revista Valuation of the training received in university regarding the utility for work by Catalan graduates. [S.l.], v. 2, n. 2, p. 14-37, sep. 2015. ISSN 2341-2593. Recuperat de http://polipapers.upv.es/index.php/MUSE/article/view/3690 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments