Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Menéndez Varela, J.L. y Gregori Giralt, E. 2015 Article de revista La carpeta de aprendizaje y la reflexión sobre la práctica. Análisis de un modelo para la construcción de profesionales reflexivos en el ámbito de las artes. Procedia. Social and Behavional Sciences, 196, 128-134. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Navarro, J. 2015 Contribució a congrés Symposium Nonlinear Dynamics and Organizational Psychology. 17th European Association of Work and Organizational Psychology congress. Oslo, 20-23 May 2015 Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Alcañiz-Zanón, Manuela; Chuliá Soler, Helena; Riera-Prunera, Carme; Santolino Prieto, Miguel 2015 Article de revista Evaluación formativa entre iguales: una experiencia de mejora potencial en estudiantes de Estadística. @tic. revista d'innovació educativa, 2015, No. 15: 46. Recuperat de http://roderic.uv.es/handle/10550/50041 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Triadó, X.M., Aparicio, P., Elasri, A. i Romeo, M. 2015 Contribució a congrés Competències percebudes i identificades en els Treballs Finals de Màster, de l'àmbit de Economia i Direcció d'Empreses de les Universitats Catalanes. Oportunitats i reptes de futur. V Congrés Internacional UNIVEST'15. Girona, 9-10 de juliol de 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Grané, M. i Fernández, M. 2015 Contribució a congrés Disseny i implementació de feedforward sostenible en els processos d'avaluació. V Congrés Internacional Univest 2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Maestre-González, E., Rodríguez-Martín, D., Morin-Fraile, V., Rigol-Cuadra, A., Honrubia-Pérez, M. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés Estudio de la perspectiva de género en la práctica docente universitaria: experiencias del profesorado en su implentación. XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Fusté, A., García-Grau, E., Ruiz, J., Saldaña, C., Bados, A., Balaguer, G., Arcos, M. y Lluch, T. 2014 Contribució a congrés Formación de las habilidades terapéuticas en el Psicólogo General Sanitario: Una propuesta basada en el aprendizaje experiencial. (Pòster) X Jornadas Anuales de la SEPCyS- Sociedad Española para el avance de la Psicología Clínica y de la Salud Siglo XXI. Almería, 25 octubre 2014. Recuperat de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/59303 Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Pons, L., Fernández-Ferrer, M. y Cano, E. 2015 Contribució a congrés Experiencias de evaluación en Educación Superior: del feedback al feedforward. IX Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida en docencia Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria. Santander, 17-19 septiembre 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Rodríguez-Martín, D., Maestre-González, E., Honrubia-Pérez, M., Sánchez-Zaplana, I., Rigol-Cuadra, A. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés Aspectos facilitadores e inhibidores que tiene el profesorado universitario para trabajar la perspectiva de género. XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Fusté, A., Ruiz, J., García, E., Saldaña, C., Bados, A., Balaguer, G., Arcos, M. y Lluch, T. 2015 Contribució a congrés Utilidad del aprendizaje experiencial y perfil de personalidad en la formación de las habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario. XXX Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC). Barcelona, 29 maig 2015. Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments