Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Castells, N., Cuevas, I., Nadal, E., Minguela, M., Lordán, E., Miras, M. i Gómez, I. 2015 Contribució a congrés Què diuen els estudiants universitaris sobre l'avaluació de les activitats que comporten llegir i escriure per aprendre? Hi ha diferències en funció de l'àmbit on estudien? V Congreso Internacional UNIVEST2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Farrera, J.A., Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., García, J., Esplugas, S. y Gargallo, R. 2015 Contribució a congrés Analysis of the basic competences in the framework of the course on Fundamental Chemistry at the University of Barcelona. EDULEARN 2015. Barcelona, 4-6 juliol 2015. Proceedings nº 885, pp. 3218-3227. Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Jarauta, B., Colén, M. y Arànega, S. 2015 Contribució a congrés Teacher identity construction. A case study at the University of Barcelona. ICERI 2015 International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla, 16-18 novembre 2015. Proceedings ISBN: 978-84-608-2657-6, pp. 7809-7812. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Castells, N., Miras, M., Cuevas, I., Lordán, E., Minguela, M., Nadal, E., Gómez, I. y Sánchez, M. 2015 Contribució a congrés ¿Utilizan las TIC los estudiantes de distintos ámbitos de conocimiento cuando tienen que resolver actividades que implican leer y escribir para aprender? (Póster) 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Donosti, 24-26 junio 2015. Recuperat de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Esplugas, S., Angurell, I., Corbella, M., Gargallo, R., García, J., Farrera, J.A. y Nicolás, E. 2015 Contribució a congrés Analysis of the basic competences in the course on Fundamental Chemistry for the engineering graduate students of the University of Barcelona. ICERI 2015. Sevilla, 16-18 Novembre 2015. Proceedings nº 680, pp. 7104-7111 Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Imbernón, F. y Colén, M.T. 2014 Article de revista Los vaivenes de la formación inicial del profesorado. Una reforma siempre inacabada. Tendencias Pedagógicas. Año 2014, Nº 24, pp. 265-284 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Collado, A., Fachelli, S., Solé, M., Medir, L., Montolio, D., Casanellas, M. i Camós, M. 2014 Contribució a congrés Inserció laboral dels graduats universitaris de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. II Jornadas-Seminario taller: Mejora de la práctica docente universitária: investigación, innovación y formación. Viedma, Barcelona i Montreal, 17 i 27 d'octubre de 2014. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Esplugas, S., Angurell, I., Corbella, M., Gargallo, R., García, J., Farrera, J.A. y Nicolás, E. 2015 Contribució a congrés Study habits on the first semester students in Chemical and Materials Engineering degrees of the Faculty of Chemistry of the University of Barcelona. ICERI 2015. Sevilla, 16-18 Novembre 2015. Proceedings nº 681, pp. 7112-7118. Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Aránega Español, S., Colén Riau, M. T. y Pérez Cabrera, M. J. 2016 Contribució a congrés El EEES. Percepciones del profesorado y del alumnado sobre el modelo de formación en el grado de formación del profesorado de educación. IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Murcia, 31 de marzo - 2 de abril de 2016. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Fachelli, S. 2015 Contribució a congrés Valuation of the training received in university regarding the utility for work by Catalan graduates. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EDuRe'15). València, 16-17 maç de 2015. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments