Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Aramburuzabala, P., Folgueiras, P., Gezuraga, M. y Mugarra, A.l 2015 Contribució a congrés Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de aprendizaje y servicio. (Pòster) IV Jornadas de Investigadores (CLAYSS). Buenos Aires, 26 agosto 2015. Recuperat de http://www.clayss.org/3jornada/Libro_IIIJIA-S.pdf Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Gregori Giralt, E. y Menéndez Varela, J.L. 2015 Article de revista La evaluación en el Aprendizaje Basado en Problemas. Resultados de una experiencia didáctica en los estudios universitarios de Bellas Artes. Estudios Pedagógicos, vol.41 no.2. Recuperat de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052015000200006&script=sci_arttext Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Fabregat, J. 2015 Contribució a congrés Proyecto, desarrollo y valoración en la UPC de un caso de feedforwarding en campus virtual. Jornades d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED 2015). València, 30 de juny i 1 juliol 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Sánchez-Zaplana, I., Arias-Solé, L., Donoso-Vázquez., T., Honrubia-Pérez, M., Maestre-González, E. y Rigol-Cuadra, A. 2015 Contribució a congrés La perspectiva de género en el Currículum de Educación Superior. XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Freixa Niella, M., Figuera Gazo, P., Barbancho Tovillas, F., Dorio Alcaraz, I. y Torrado Fonseca, M. 2015 Contribució a congrés La Universidad de la diversidad. Trayectorias formativas de acceso. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria. CINDU 2015. Vigo, 25-27 juny 2015. Orientació i Plans d'Acció Tutorial Ciències de l'Educació REDICE-14
Giné-Freixes, N. 2015 Contribució a congrés Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward. Jornada Metodologies Didàctiques Innovadores a l'Aula Universitària. Barcelona, 9 juliol 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Rodríguez-Martín, D., Maestre-González, E., Sánchez-Zaplana, I., Rigol-Cuadra, A., Morin-Fraile, V. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés ¿Cómo define el profesorado la perspectiva de género? XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Freixa Niella, M., Venceslao, M., Berlanga, V. i Dorio, I. 2015 Contribució a congrés Estudiants en plural i el suport de l'entorn en la transició a la universitat. El cas d'educació infantil, educació social i relacions laborals de la Universitat de Barcelona. (Pòster). XV Seminari Permanent d'Orientació Professional. Edició Internacional. Barcelona, 2 desembre. Orientació i Plans d'Acció Tutorial Ciències de l'Educació REDICE-14
Grané, M. i Fernández, M. 2015 Contribució a congrés Disseny i implementació de feedforward sostenible en els processos d'avaluació. V Congrés Internacional Univest 2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Maestre-González, E., Rodríguez-Martín, D., Morin-Fraile, V., Rigol-Cuadra, A., Honrubia-Pérez, M. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés Estudio de la perspectiva de género en la práctica docente universitaria: experiencias del profesorado en su implentación. XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació