Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Freixa Niella, M., Figuera Gazo, P., Barbancho Tovillas, F., Dorio Alcaraz, I. y Torrado Fonseca, M. 2015 Contribució a congrés La Universidad de la diversidad. Trayectorias formativas de acceso. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria. CINDU 2015. Vigo, 25-27 juny 2015. Orientació i Plans d'Acció Tutorial Ciències de l'Educació REDICE-14
Giné-Freixes, N. 2015 Contribució a congrés Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward. Jornada Metodologies Didàctiques Innovadores a l'Aula Universitària. Barcelona, 9 juliol 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Rodríguez-Martín, D., Maestre-González, E., Sánchez-Zaplana, I., Rigol-Cuadra, A., Morin-Fraile, V. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés ¿Cómo define el profesorado la perspectiva de género? XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Freixa Niella, M., Venceslao, M., Berlanga, V. i Dorio, I. 2015 Contribució a congrés Estudiants en plural i el suport de l'entorn en la transició a la universitat. El cas d'educació infantil, educació social i relacions laborals de la Universitat de Barcelona. (Pòster). XV Seminari Permanent d'Orientació Professional. Edició Internacional. Barcelona, 2 desembre. Orientació i Plans d'Acció Tutorial Ciències de l'Educació REDICE-14
Grané, M. i Fernández, M. 2015 Contribució a congrés Disseny i implementació de feedforward sostenible en els processos d'avaluació. V Congrés Internacional Univest 2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Maestre-González, E., Rodríguez-Martín, D., Morin-Fraile, V., Rigol-Cuadra, A., Honrubia-Pérez, M. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés Estudio de la perspectiva de género en la práctica docente universitaria: experiencias del profesorado en su implentación. XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Fusté, A., García-Grau, E., Ruiz, J., Saldaña, C., Bados, A., Balaguer, G., Arcos, M. y Lluch, T. 2014 Contribució a congrés Formación de las habilidades terapéuticas en el Psicólogo General Sanitario: Una propuesta basada en el aprendizaje experiencial. (Pòster) X Jornadas Anuales de la SEPCyS- Sociedad Española para el avance de la Psicología Clínica y de la Salud Siglo XXI. Almería, 25 octubre 2014. Recuperat de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/59303 Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Pons, L., Fernández-Ferrer, M. y Cano, E. 2015 Contribució a congrés Experiencias de evaluación en Educación Superior: del feedback al feedforward. IX Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida en docencia Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria. Santander, 17-19 septiembre 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Rodríguez-Martín, D., Maestre-González, E., Honrubia-Pérez, M., Sánchez-Zaplana, I., Rigol-Cuadra, A. y Donoso-Vázquez, T. 2015 Contribució a congrés Aspectos facilitadores e inhibidores que tiene el profesorado universitario para trabajar la perspectiva de género. XII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Sevilla, 9-11 Julio de 2015. Gènere en la docència universitària Ciències de l'Educació REDICE-14
Fusté, A., Ruiz, J., García, E., Saldaña, C., Bados, A., Balaguer, G., Arcos, M. y Lluch, T. 2015 Contribució a congrés Utilidad del aprendizaje experiencial y perfil de personalidad en la formación de las habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario. XXX Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC). Barcelona, 29 maig 2015. Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació