Convocatòria ordinària del nivell de suficiència de llengua catalana (C1). Serveis Lingüístics

 

Examen escrit i oral, d’unes 4h. de duració, per acreditar el nivell de suficiència (nivell C1) de llengua catalana per a PDI. Els aspirants han de demostrar que poden expressar-se amb fluïdesa i correcció en català, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de la gramàtica i de la llengua escrita formal. Es pot consultar el model d'examen a: http://www.cifalc.cat/catala/wp-content/uploads/sites/9/2012/08/C1pdimodelprova.pdf

 

Enllaç de matriculació

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments