Convocatòria de 2 beques de col·laboració amb la XV Trobada de Professorat de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de Batxillerat. Antropocè: una nova època geològica? i resolució

Les sol·licituds s’han de realitzar mitjançant aquest formulari on-line, i s’haurà de presentar el resguard d’aquesta sol·licitud, juntament amb la documentació que s’aporti, al Negociat Econòmic de l’Institut de Ciències de l’Educació en l’horari de 9h a 14 h, o a qualsevol dels registres generals de la UB.

Els mèrits del nivell d'anglès que marca l'annex de la convocatòria s'han d'acreditar amb fotocòpia compulsada que ha d'entrar en el registre en el mateix moment que s'entregui la instància.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments