CLIP-ICE. Març 2015

Presentació

Metodologia

 

Cursos

Ús de tecnologies en educació

Orientació i seguiment

Estratègies didàctiques

Creativitat amb recursos multimèdia
:: Curs tancat

Coaching educatiu: claus per l'autolideratge i el treball en equip
:: Curs tancat

Estratègies d'avaluació de competències
:: Curs tancat

Introducció al mobile learning
:: Curs tancat

Educació emocional
:: Curs tancat

Com aprendre i ensenyar competències
:: Curs tancat

 

Promoció l'autoestima de l'alumnat i del professorat 
:: Curs tancat

 

Les activitats organitzades per l'ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament.

Els certificats d'aquests cursos s'incorporen directament a l'expedient de formació del professor/a (XTEC) i es podran utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Calendari Horari Duració Període de matrículació Preu

Del 17 de març al 29 de maig de 2015

curs virtual

40 hores

Del 20 de gener al 26 de febrer de 2015

90 €

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments