Estada formativa en cap de setmana. Coaching i famílies

1. INTRODUCCIÓ

La programació que es presenta és una proposta d’estada formativa de cap de setmana, i com a tal és susceptible de modificació per adaptar-se a la realitat i a les necessitats dels educadors que hi assisteixen.

El seminari vol ajudar els assistents en el desenvolupament d’eines i estratègies per a l’atenció a les famílies en els diferents àmbits en què es treballi, basades en el coaching educatiu. Així mateix, es vol propiciar un espai de reflexió i posicionament personal sobre el que implica el treball amb famílies i, paral·lelament, un intercanvi d’experiències que aporti diferents eines que puguin ser útils als participants en la seva feina.

2. OBJECTIUS

Els objectius de l’estada són:

 • Conèixer eines de treball amb famílies.
 • Comprendre els jocs relacionals de les famílies.
 • Reflexionar sobre el propi posicionament davant dels jocs familiars.

3. CONTINGUTS

 1. Construcció personal i professional
 2. Educació emocional. Vinculació emocional i resiliència
 3. La família com a sistema. Els jocs relacionals
 4. La comunicació com a instrument del joc relacional i com a eina de treball
 5. Dinamització relacional
 6. Coaching educatiu

4. METODOLOGIA

La metodologia que s’utilitzarà en el desenvolupament de l’estada serà diversa, però principalment serà:

 • Explicació teòrica.
 • Reflexió sobre la pràctica. Fòrum de debat.
 • Dinàmiques de grup.
 • Espais vivencials-experiencials.

Aquest tipus de formació demana una participació activa per part dels assistents.

5. CALENDARI I HORARI

Des de les 18 h del 24 de maig fins a les 13.30 h del 26 de maig de 2019

6. CERTIFICAT

Se certificaran 25 hores

7. FORMACIÓ

Antoni Giner Tarrida
Gemma Pérez Clemente 

8. DESTINATARIS: mestres, professors, psicòlegs, pedagogs, orientadors de centre, psicopedagogs EAPs i treballadors socials.

9. NOMBRE D’ALUMNES

El nombre màxim d’assistents serà de 30 persones

10. LLOC DE LA FORMACIÓ

Casa Santa Elena a Santa Cristina d’Aro. El cost anirà a compte dels assistents i es pagarà en el moment de l’entrada. El cost amb pensió completa, de divendres amb sopar a diumenge amb esmorzar, és de 132 euros.

https://www.casa-santa-elena.org/es

11. PRESSUPOST DE LA FORMACIÓ

La formació té un cost per persona de 90 euros, que s’han de pagar en el moment de  formalitzar la matrícula.

Període d’inscripció: del 8 de març al 17 de maig de 2019

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments