Butlletí ICE UB. Novembre de 2016. Núm. 13

Nova oferta formativa per al professorat UB.
S’obre la preinscripció (12 desembre) de la formació del professorat UB (gener, febrer) amb cursos com Dissenya i prova la teva classe gamificada, que treballarà els conceptes bàsics d’aquesta metodologia, i Les TIC invisibles: estratègies didàctiques per utilitzar les TIC a l’aula, que  treballarà l’ús de les tecnologies per millorar l’aprenentatge. Informació a partir del 12 de desembre a la web de l’ICE.

L’ICE ofereix formació especialitzada per aprofundir en el 1r cicle d’educació infantil. Són tres mòduls, semipresencials i a distància, sobre Competència educativa en el 1r cicle d’educació infantil (coordinació amb parvulari), que es poden cursar aïlladament i permeten accedir al postgrau de Fonamentació i Cultura Pedagògica (0 a 3 anys). Matrícula oberta.

VI Concurs de Cristal·lització a l’Escola. Els professors de secundària rebran formació en cristal·lografia i després traslladaran la seva experiència a l’aula perquè els alumnes aprenguin a obtenir cristalls. Els estudiants exposaran els seus treballs en una jornada científica i un jurat escollirà els treballs guanyadors. Hi col·laboren: UB, UAB, URV, FECYT (MINECO) i l’Obra Social “la Caixa”. Informació i inscripcions

El VIII Fòrum Internacional d’Innovació i Creativitat (febrer 2017) recull experiències docents innovadores i creatives en els àmbits d’èxit i benestar; treball amb grups, equips i en xarxa; propostes didàctiques per a l’aprenentatge, inclusió socioeducativa i pertinença; lideratge en centres, i relacions educatives i transferència de la recerca a la pràctica educativa. Inscripció oberta.

L’ICE organitza la jornada Sistema d’Acreditació de Cossos Docents. Guia Pràctica per a la Sol·licitud de Trams de Recerca (13 de desembre de 2016). L’objectiu és informar el professorat sobre la modificació del sistema d’acreditació nacional per accedir als cossos docents universitaris i sobre el procediment d’avaluació dels trams de recerca.

La seqüència docent ensenyament-estudi-avaluació és substituïda per estudi-avaluació-ensenyament.  Suposa un desplaçament a l’exterior de continguts d’aprenentatge que allibera temps de classe per  dedicar-lo a activitats en les quals la presència del professor és imprescindible. El llibre La docencia universitaria mediante el enfoque del aula invertida descriu aquestes experiències.

Es pot consultar lliurement el volum 9, número 2, de REIRE, revista editada per l’ICE. Els continguts permeten aprofundir en temes relacionats amb la construcció social i científica de la discapacitat en l’organització escolar, la perspectiva de gènere en la recerca, la funció docent en les pràctiques externes, i el mètode històric en l’aproximació a la recerca educativa, entre d’altres.

El postgrau Expert en Estratègies Educatives per a la ciutadania global, adreçat a professorat, educadors d’ONG i de temps lliure, tècnics del’administració educativa i de suport educatiu i a professionals de l’educació, ofereix propostes orientades a la transformació social. L’objectiu és actuar davant les desigualtats agreujades pel procés de globalització.

Projecte NanoEduca
Adreçat a estudiants i professorat d’ESO i batxillerat (organitzadors: UB, ICNN, UAB i Departament d’Ensenyament), proporciona al professorat eines didàctiques per a l’experimentació en nanociència. Es desenvolupa en tres fases: formació del professorat en nanociència i nanotecnologia (gener 2017), ús de nanokits a l’aula (febrer 2017) i concurs de pòsters (març 2017). Inscripció a finals de novembre.
La Secció de Recerca ha iniciat l’estudi i anàlisi de la producció científica i de les metodologies emprades en els projectes REDICE de les convocatòries més recents. Els resultats permetran conèixer les línies de recerca en docència més freqüents i, consegüentment, oferiran una visió de conjunt de les tendències en docència. S’espera tenir els resultats abans de final d’aquest curs.
Enllaç a cursos amb matrícula oberta

Si voleu donar-vos de baixa del Butlletí de Novetats de l’ICE-UB, ho podeu fer responent aquest missatge de correu electrònic: escrivint a la resposta la paraula «baixa», o «cancel·lació».

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments