Butlletí ICE UB. Setembre de 2016. Núm. 12

Vols saber com es construeixen les imatges per mostrar el que volem transmetre amb elles? Com poden adquirir un llenguatge propi? El curs Descobrint el llenguatge visual proposa un recorregut per la teoria del color i la seva didàctica, i ens descobreix la imatge publicitària, recursos visuals, el color, la composició, els significats connotatius i denotatius...

La facilitat d’ús, la flexibilitat, els continguts de qualitat, el model pedagògic i la figura del tutor o tutora caracteritzen els cursos en línia per a professorat d’infantil, primària i secundària i els cursos en línia per a professorat universitari (cursos en castellà) programats per l’ICE. Matrícula oberta.

La docència universitària és una tasca complexa que requereix formació, reflexió i treball en equip. El curs Formació per al professorat UB de recent incorporació ofereix formació bàsica en les competències docents que el professorat de nova incorporació desenvoluparà. Es treballen tipologia i estils d’aprenentatge dels estudiants, aprenentatge autònom i significatiu, planificació i avaluació, etc.

L’Informe PISA destaca competències que cal potenciar en els alumnes i que l’ABP fa seves. El curs Aprenentatge basat en projectes (ABP): llibertat i entusiasme a l’aula (24-26 d’octubre), adreçat a professorat de secundària, batxillerat i FP, ajuda a conèixer i desenvolupar aquest tipus d’aprenentatge, a plantejar una proposta d’ABP, i a dissenyar, gestionar i executar el projecte.

.

El 22 i 23 d’octubre tindrà lloc el Seminari Internacional Experiències i Recerca en la Didàctica de les Llengües: Noves Perspectives,
que recull experiències innovadores referents a tres aspectes rellevants de la didàctica de la llengua: la formació inicial i permanent del professorat, l’ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita i l’aprenentatge inicial de l’escriptura.

Des de l’ICE s’ofereix formació especialitzada per aprofundir en el 1r cicle d’educació infantil. Es tracta de mòduls semipresencials, com el Curs superior en competència educativa en el 1r cicle d’educació infantil (coordinació amb parvulari), i també a distància. Es poden cursar aïlladament i permeten accedir a un postgrau.

El taller Aprenentatge basat en projectes: com començar ja profunditza en les qüestions clau per a la implantació d’aquest model i per a la gestió del dia a dia, i aporta al professorat universitari un pla concret per introduir l’ABP en la seva pròpia assignatura, amb criteris, mètodes i eines per  implantar-lo.

La reflexió sobre temes didàctics vinculats a la utilització dels documents d’arxiu com a font de la recerca ha aportat els resultats recollits a Patrimoni documental i centres educatius. Cinquenes Jornades Educació i Arxius. Hi han participat professors de primària i secundària i professionals de l’arxivística.

No és fàcil trobar reflexions i pràctiques sistematitzades i bones pràctiques sobre la gestió de les diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes. Aquesta col·lecció de sis obres, Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula, recull les experiències d’un grup de professionals que les volen compartir. Les jornades Igualdad y diversidad desde la infancia y la adolescencia: por sus derechos y contra la discriminación tratarán temas relacionados con la igualdad desde capacidades divergentes; la (in)visibilidad de la infancia transgénero; acoso escolar, herramientas para prevención e intervención eficientes y lucha contra la discriminación desde la infancia.
Enllaç a cursos amb matrícula oberta

Si voleu donar-vos de baixa del Butlletí de Novetats de l’ICE-UB, ho podeu fer responent aquest missatge de correu electrònic: escrivint a la resposta la paraula «baixa», o «cancel·lació».

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments