Designing communicative activities through storytelling

Grup de treball: 

Designing communicative activities through storytelling

Coordinadors/es: 

Maria José Verdú Garrido

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Correus electrònics de contacte : 

mverdu6@xtec.cat

Àmbit temàtic: 

Llengua anglesa

Descripció del treball : 

1- Fomentar un canvi metodològic, a les classes d’anglès, on l’alumnat sigui l’autèntic protagonista i el mestre faci més de dinamitzador i orientador del procés d’aprenentatge.
2- Desenvolupar metodologies globalitzades basades en el treball cooperatiu, per projectes (lliures) i cetres d’interès (més guiats).
3- Crear entorns educatius rics que facin conscients l’alumnat de la importància de l’anglès en el món actual.

Línies de treball: 

Crear un entorn web online amb recursos per a mestres. (domini, bloc, pinterest,...)

Compartir les UD creades per que altres mestres els puguin posar en pràctica i puguin valorar-les i complementar-les amb les seves propostes educatives.

Oferir formació en metodologia de la flipped classroom a mestres d’infantil i primària.

Paraules clau : 

English, Flipped classroom, Metodologies globalitzades

Integrants del grup : 

Dulce N. Zafra Jiménez, Ana Roca Bosch i Laia Perales Sugrañes.

Nivell educatiu: 

Educació primària

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments