Dinàmica d'aula i treball cooperatiu

Grup de treball: 

Dinàmica d'aula i treball cooperatiu

Coordinadors/es: 

Olga Gil Casalduc

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Telèfon: 

934 035 184

Correus electrònics de contacte : 

ogilcasalduc@gmail.com

Àmbit temàtic: 

Metodologia

Descripció del treball : 

L'objectiu del grup és la formació de formadors en metodologia, i especialment en dinàmica d'aula i treball cooperatiu, per a la formació de professorat i la promoció d'aquesta metodologia en els centres d'Educació Primària i secundària. Així entre d'altres les activitats a desenvolupar són:
- Dissenyar i impartir formació  per a professorat
- Dissenyar itineraris formatius i estratègies per assessorar en centres
- Dissenyar i impartir formació per a formadors/es.
- Identificar i analitzar experiències
- Elaborar i validar materials i recursos
- Reflexionar sobre la integració de les TAC en el treball cooperatiu
- Organitzar i/o participar en jornades de formació (en col.laboració amb altres grups de treball del programa de metodologia)

Línies de treball: 

Treball cooperatiu

Paraules clau : 

Treball cooperatiu
Metodologies interactives

Integrants del grup : 

Isabel Almecija Herrada, Olga Gil Casalduc ,Esther Reynals Salort

Nivell educatiu: 

Educació primària i secundària

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments