Edició de cursos amb el nou Moodle 2. Professorat de cicles formatius

Descripció

Aquest és un curs adreçat a professors/res de cicles formatius que ja coneixen mínimament el funcionament de Moodle i que tenen algun curs de Moodle 1.

Els assistents hauran de crear un curs propi de Moodle 2 i integrar les activitats treballades durant la formació.

Objectius

 • Experimentar el funcionament del nou moodle 2.4 i les novetats que incorpora: edició, gestió, activitats i recursos, avaluació...
 • Crear cursos de moodle 2.4 i incorporar els recursos treballats durant la formació.
 • Desenvolupar metodologies de treball en el nou moodle 2.4: agrupacions, formes d'avaluació, gestió de l'aula...  

Continguts

1a sessió:

 • Novetats de la versió 2.4 de Moodle
 • Edició del curs en el nou entorn
 • Nou editor HTML, drag&drop, repositoris, etc.
 • La nova tipologia de tasques
 • Compleció d’activitats
 • Activitats condicionades
 • Inscripció d’usuaris

2a sessió:

 • Grups i agrupaments
 • Afegir activitats i recursos
 • Fòrums, wikis, llibres, tallers, etc.
 • Edició de blogs
 • Calendaris, comentaris, compleció del curs, etc.

3a sessió:

 • Qüestionaris i altres activitats avançades
 • Metodologia per a l’aprenentatge amb Moodle

4a sessió:

 • Avaluació
 • Qualificacions
 • Autoavaluació, coavaluació, avaluació per grups, etc.
 • Pautes i rúbriques d’avaluació
 • Restauració i importació de cursos

Formació
Pau Folch Marín

Destinataris

Aquest és un curs adreçat a professors/res de cicles formatius que ja coneixen mínimament el funcionament de Moodle i que tenen algun curs bàsic de Moodle.

Calendari i horari

Dia: dimecres, de 10.00 a 12.30 h

Calendari de sessions:

1a sessió: 23 d’octubre
2a sessió: 30 d’octubre
3a sessió: 13 de novembre
4a sessió: 27 de novembre

Hores

15 (10 hores presencials + 5 hores de treball personal)

Places

20

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Palau de les Heures, aula d'informàtica S1.

Preu

Curs subvencionat i gratuït.

Informació

www.ub.edu/ice
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 30 de setembre al 9 d’octubre

Per Internet
http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el “Programa de millora de la qualitat en formació professional”, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments