Estadística bàsica (SPSS i/o Rcmdr)

INSCRIPCIÓ: Del 9 al 16 de setembre a les 12 h
Les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció

::Formadors ::

Joan Guàrdia Olmos i Maribel Peró Cebollero
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Universitat de Barcelona. Grup d’innovació docent consolidat: Grup per l’Aprenentatge de l’Estadística en Salut (http://www1.ub.edu/gid-estadistica/).

:: Destinataris ::

Personal d’administració i serveis i personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest curs són oferir els conceptes més bàsics i inicials de les tècniques estadístiques i incorporar l’ús d’alguns dels programes informatitzats estadístics de més ampli ús, com ara SPSS o R (RCmdr).

:: Competències ::

Competència metodològica

:: Contingut ::

Conceptes bàsics i estadística descriptiva univariant: índexs i gràfics

Exemples de variables quantitatives i qualitatives. Anàlisi d’exemples

Estadística descriptiva bivariant: índexs i gràfics

:: Metodologia prevista ::

Com que es vol fer un ampli recorregut per l’estadística més bàsica, s’opta per una programació molt pràctica, en alguns casos allunyada de la formalització matemàtica pròpia de la disciplina, i es dóna més importància a l’aplicació pràctica que al coneixement del fonament.

:: Avaluació ::

Resoldre un cas d’estadística descriptiva a partir d’una base de dades amb la qual cal preparar el que seria la fase de resultats d’un article científic convencional. Aquesta activitat s’haurà de fer arribar als docents al cap de 30 dies d’haver finalitzat les sessions formatives.

:: Bibliografia ::

Botella, J.; León. D.G. i San Martín, R. (2001). Análisis de datos en psicología I. Madrid: Pirámide.

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M. i Turbany, J. (2008). Análisis de Datos en Psicología (2a edició). Madrid: Delta.

Peró Cebollero, M.; Leiva Ureña, D.; Guàrdia Olmos, J. i Solanas Pérez, A. (coordinadors) (2012). Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta Grupo Editorial (ISBN: 978-84-15452-14-0; D.L.: M-26247-2012).

Solanas, A.; Salafranca, Ll.; Fauquet, J. i Nuñez,M.I. (2005). Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid: Thomson.

:: Durada ::
Presencial: 10 h

:: Calendari ::
22, 26, 29 de setembre, 1 i 3 d’octubre de 13 a 15 h

::Places ::
15

:: Lloc ::
Campus Mundet. Facultat de Psicologia. Aula d'informàtica 1306

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments