Estratègies educatives per a l’assoliment d’una escola saludable. La proposta Fem Salut! | ICE. Institut de desenvolupament professional

Estratègies educatives per a l’assoliment d’una escola saludable. La proposta Fem Salut!

Grup de treball: 

Estratègies educatives per a l’assoliment d’una escola saludable. La proposta Fem Salut!

Coordinadors/es: 

Inmaculada González Gibert i Alba Baranguá

Correus electrònics de contacte : 

igonza@aspb.cat

Àmbit temàtic: 

Promoció d’entorns i conductes saludables als centres educatius

Descripció del treball : 

Fem Salut! és una estratègia que orienta la promoció d’entorns i conductes saludables als centres educatius introduint propostes de millora amb l’assessorament i suport dels professionals dels Equips de Salut comunitària (ESC) de l’Agència de Salud  Pública de Barcelona (ASPB)

Els docents, de les diverses escoles (primària i secundària) que formaran part d’aquest grup de formació permanent han tingut diferents tipus d’experiències amb l’estratègia de promoció i prevenció Fem Salut! :

 • han participat en l’experiència Fem Salut! en aquests darrers anys, obtenint bons resultats i una valoració molt alta dels participants
 • han decidit implantar l’estratègia Fem Salut! per primera vegada,  assabentats pels Equips de Salut Comunitària, mitjançant l’enviament de cartes que l’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza en cada inici de curs, dirigides als equips directius del centres educatius, amb tota la oferta preventiva i de promoció de la salut.

En aquest grup poden participar representants de la Subcomissió del professorat, el referent de salut de l’escola, el referent de Fem Salut! o qualsevol persona de l’equip directiu de l’escola que estigui implicada en el projecte.

 • Objectius del projecte adequats a la durada d’un any, planificació i metodologia de treball.
 1. Unificar criteris d’implantació de l’estratègia Fem Salut! al territori.
 2. Donar eines que facilitin la tasca dels centres educatius que volen impulsar un currículum i un entorn escolar amb continguts de salut
 3. Fomentar l’aprenentatge comú entre els centres participants
 4. Facilitar l’intercanvi d’experiències comunes
 5. Crear una xarxa de comunicació entre les escoles en matèria de salut
 6. Dissenyar i portar a terme l’avaluació de Fem Salut! durant aquest curs escolar
 7. Revisar i actualitzar els materials

Línies de treball: 

 1. Promoure la salut en entorns educatius mitjançant l’organització, implicació i participación activa de la comunitat educativa.
 2. Compartir les experiències dels centres educatius que treballen per la millora de la seva salut, a través del grup de treball i dels butlletins Fem Salut!
 3. Actualitzar la guía d’implantació de l’estratègia Fem Salut!
 4. Formar al professorat en diverses temàtiques de salut, segons necessitats expressades, i amb professionals experts.

Paraules clau : 

- Escola saludable.

- Participació i consens.

- Comunitat educativa.

Documents i publicacions: 

Web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona:

http://www.aspb.cat/fem-salut/

Disposeu de la guía d’implantació de l’estratègia Fem Salut!, els butlletins semestrals i el vídeo de presentación de programa.

Avaluació de l’estratègia:

P Ramos et al. Escuelas saludables y participativas: evaluación de una estrategia de salud pública

http://www.gacetasanitaria.org/es/escuelas-saludables-participativas-eva.... Gac Sanit. 2013;27(2):104–110

Nivell educatiu: 

Educació primària i secundària

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments