Fer comunitat: pràctiques restauratives

Grup de treball: 

Fer comunitat: pràctiques restauratives

Coordinadors/es: 

Blanca Barredo

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Telèfon: 

934 035 188

Correus electrònics de contacte : 

aldamiz-echevarria@ub.edu

Àmbit temàtic: 

Cercles restauratius

Descripció del treball : 

Grup de treball que té per finalitat donar a conèixer i aprofundir l’enfocament restauratiu als centres i a la comunitat. S’entén com a eina preventiva, que augmenta la cohesió dels grups classe, minimitzant per tant, l’aparició del bullying i d’altres tipus de conflictes . Segons l’enfocament restauratiu, quan apareix un conflicte, s’implica a tots els afectats, seguint un procés de diàleg per tal de comprendre els diferents punts de vista, contribueix a assumir les responsabilitats i proposa plans d’acció amb l’objectiu de millorar la situació de tots. Constitueix per tant, una eina molt indicada per a implementar als centres docents i incorporar-lo al seu Pla de convivència.

Línies de treball: 

Pràctiques restauratives

Cercle com a diàleg

Cercles restauratius per abordar conflictes

Conflicte en el context de la justícia

 

Paraules clau : 

Conflicte

Cercle restauratiu

Diàleg

Pràctiques restauratives

Justícia

Integrants del grup : 

Mònica Albertí, Mª del Mar Aldámiz-Echevarría, Blanca Barredo, Jordi Casajoana, Jaume del Campo, Àngels Grado, Miguel Martos, Cristina Montañes, Montse Pedrol, Ariadna Salvà, Vicenç Rul·lan

Nivell educatiu: 

Internivells

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments