IX Jornada Escolta’m. «Escolta’m i benestar: des de la mirada de la neurociència»

28 de juny de 2017

Presentació de la Jornada

La Jornada pretén ser un espai de trobada des del qual posar la mirada en la importància del benestar de la persona. El benestar a l’escola és un factor determinant de l’èxit educatiu tant des d’un vessant acadèmic i escolar com en relació amb la formació integral dels infants i joves escolaritzats, i fins i tot en la prevenció de la violència escolar. Buscarem la mirada de la neurociència per veure com ens explica la influència del nostre estat anímic en les estructures del cervell, i aprofundirem en eines per treballar a la tutoria i a l’aula.

Programa

9.30 - 10 h Arribada i inauguració

10 - 11.30 h Conferència. «Què ens diu la neurociència sobre el benestar?»

Dra. Rosa Casafont

11.30 - 12 h Descans

12 - 13.30 h Tallers simultanis. El benestar a l’aula petita

13.30 h Cloenda

Destinataris: activitat dirigida als centres docents que apliquen el projecte Escolta’m.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Se certificaran 5 hores.

Activitat gratuïta. Places limitades.

Període d’inscripció: del 24 maig al 26 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments