Metodologia en simulació clínica

Grup de treball: 

Metodologia en simulació clínica

Coordinadors/es: 

Laura Conesa Coma

Correus electrònics de contacte : 

lconesa2@xtec.cat

Àmbit temàtic: 

Innovació en activitats d'ensenyament-aprenentatge

Descripció del treball : 

Continuïtat del grup de treball  per implementar la metodologia de simulació clínica com a una metodologia d'aprenentatge i avaluació, que permet formar i avaluar els futurs professionals de la salut, en un entorn que imita la realitat clínica-assistencial, centrat en l'estudiant i amb feedback immediat per part dels professors, perquè desenvolupin habilitats tècniques (procediments) i no tècniques (presa de decisions) pensament crític, comunicació i treball en equip) de forma uni i interdisciplinar al llarg de la seva formació acadèmica.

Línies de treball: 

  • Formació del professorat
  • Implementació de la metodologia de simulació clínica
  • Seguiment de la implementació
  • Grau de satisfacció de l’alumnat i del professorat

Paraules clau : 

Simulació, pedagogia, innovació, programació per competències

Integrants del grup : 

Roser Coscojuela, Alba Díaz, Lucrecia Di Girolamo, Neus Vendrell, Helga Fernández, Solange Miguel, Ivon Ayala, Montse Turon i Aton Janowski.

Nivell educatiu: 

Formació Professional

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments