Metodologies optimitzadores de competències i nous recursos professionals a la FP

Grup de treball: 

Metodologies optimitzadores de competències i nous recursos professionals a la FP

Coordinadors/es: 

Júlia Yúfera Pérez

Correus electrònics de contacte : 

jyufera@xtec

Àmbit temàtic: 

Investigació, desenvolupament i innovació educativa en la FP.

Descripció del treball : 

Innovació educativa, recerca,  i desenvolupament en la FP a partir del disseny d’un projecte d'incorporació del mindfulness i altres tècniques REBAP basades en l’atenció plena, als cicles formatius de grau mitjà o superior de qualsevol famñilia professional. El projecte se sentra en aplicar aquestes tècniques com a metodologies optimitzadores de competències i com a recursos professionals en el estudis de formació professional.

Línies de treball: 

  1. Disseny de projecte d’ Innovació, Recerca i Desenvolupament a la FP

  2. Aplicació de Metodologies mindfulness i REBAP com a optimitzadores de competències i com a recursos professionals en l’exercici de les professions implicades.

  3. Projecte de disseny d'un mòdulespecífic i transversal, d'unitat formativa i/o d'altres mecanismes d'incorporació a mode d'adaptació curricular.

  4. Proposta d'utilització de la metodologia Aprenentatge servei (ApS) per fer extensibles aquestes metodologies a altres nivells educatius. Projecte integral internivells.

Paraules clau : 

  1. Innovació educativa.

  2. Recerca i desenvolupament.

  3. Mindfulness i tècniques REBAP

Integrants del grup : 

Pilar Roca Uriol i Jaume Saurí Carol

Nivell educatiu: 

Formació Professional

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments