Metodologies optimitzadores de competències i nous recursos professionals a la FP

Grup de treball: 

Metodologies optimitzadores de competències i nous recursos professionals a la FP

Coordinadors/es: 

Júlia Yúfera Pérez

Correus electrònics de contacte : 

jyufera@xtec

Àmbit temàtic: 

Recerca, desenvolupament i innovació educativa (R+D+I) a la FP en la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.

Descripció del treball : 

Innovació educativa, recerca,  i desenvolupament en la FP a partir del disseny d’un projecte d'incorporació del mindfulness i altres tècniques REBAP basades en l’atenció plena als cicles formatius de la família de serveis socioculturals i a la comunitat. El projecte se centra en aplicar aquestes tècniques com a metodologies optimitzadores de competències i recursos professionals.

Línies de treball: 

  1. Disseny de projecte d’ Innovació, Recerca i Desenvolupament a la FP

  2. Confecció de mòdul específic i transversal per a incorporar en el curriculum de la família professional a mode d’adaptació curricular seguint projecte integral de centre.

  3. Aplicació de Metodologies mindfulness i REBAP com a optimitzadores de competències i com arecursos professionals en l’exercici de les professions implicades.

  4. Utilització de la metodologia de l’Aprenentatge servei per fer extensibles aquestes metodologiesa tot el centre. Projecte integral inter-nivells educatius

Paraules clau : 

  1. Innovació

  2. Recerca

  3. Desenvolupament

  4. Metodologies mindfulness i tècniques REBAP

Integrants del grup : 

Pilar Roca Uriol, Jaume Saurí Carol i Alfons Vacas Roldan

Nivell educatiu: 

Formació Professional

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments