Programa TREVA Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l'aula

Grup de treball: 

Programa TREVA Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l'aula

Coordinadors/es: 

Luis López González

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Telèfon: 

934 039 064

Correus electrònics de contacte : 

aldamiz-echevarria@ub.edu

Pàgina web : 

http://www.programatreva.com; http://www.relajacionymeditacionescuela.com

Àmbit temàtic: 

Formació

Descripció del treball : 

El grup té tres finalitats:
1) La difusió del Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula) a través de la formació de formadors.
2) La confecció de materials didàctics i divulgatius per adaptar el programa a les diferents etapes educatives.
3) La recerca sobre l’aplicació de mindfulness, focusing i altres tècniques psico-corporals a la tasca docent i del disseny i validació d’instruments d’avaluació i mesura

Línies de treball: 

Formació de formadors
Tècniques de relaxació

Paraules clau : 

Mindfulness
Relaxació escolar
Meditació Focusing
Psicocorporalitat
Educació emocional

Documents i publicacions: 

MATERIALS
1.- Guia del Programa TREVA: http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/llopez.pdf
2.- (Llibre). El Programa TREVA de 3 a 6 anys (elaboració)
3.- (Llibre) El Programa TREVA de 6 a 12 anys (elaboració)
4.- Folletó explicatiu (elaboració)
5.- Tríptic del Programa TREVA (elaboració)
6.- Escala de Relaxació Escolar (en fase de validació)
7.- Escala Breu de Clima d’Aula (en fase de validació)
8.- Bateria d’instruments d’avaluació del Programa TREVA (finalitzat)
DOCUMENTS I.- López Gónzález, L. (2010). Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer.
II.- López González, L. (2010). Introducción al Focusing. Barcelona: PPU.
III.- López González, L. (2010a). El Programa TREVA: aplicacions, eficàcia i accions formatives. En J. Riart (Ed.), L’estrès laboral: Malalties que pot provocar i propostes terapèutiques (pp. 183-196). Barcelona: ISEP.
IV.- López González, L. (2012). Focusing y estrés docente. (en prensa). Ponència a presentar en les III Jornades d’Estrés Laboral Docent http://www.uic.es/es/jornada-estres.
V.- Tobías, F. y López González, L. (2012). Mindfulness y estrés docentes (en prensa). onència a presentar en les III Jornades d’Estrés Laboral Docent http://www.uic.es/es/jornada-estres.

Integrants del grup : 

Luis López , Elena Escudé, Irene Pellicer, Irene Fitera, Berta Juan, Esther Carnicer, Elisenda Villarrazo, Meritxell Rambla, David Codina, Arturo Giner, Alberto Amutio, Fernando Tobías, Inés Zubeldia, Laura Caretta, Laura Jiménez.

Nivell educatiu: 

Internivells

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments