Projecte Escolta'm: tutoria personalitzada

Grup de treball: 

Projecte Escolta'm: tutoria personalitzada

Coordinadors/es: 

Antoni Giner

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Telèfon: 

934 035 188

Correus electrònics de contacte : 

aldamiz-echevarria@ub.edu

Àmbit temàtic: 

Tutoria, educació emocional, coahing educatiu, orientació

Descripció del treball : 

Grup de treball que impulsa i coordina el projecte Escolta'm, un projecte de tutoria personalitzada que, mitjançant les eines del coaching educatiu, potencia la resiliència de l'alumnat mitjançant la vinculació emocional entre l'alumnat i entre tutor i l'alumnat. La finalitat és la millora de la convivència i dels aprenentatges. 

Línies de treball: 

Formació Inicial

Formació de Referents

Formació continua dels docents implicats

Formació de formadors

Recerca

Paraules clau : 

Tutoria personalitzada
Escolta activa
Resiliència
Vinculació
Coaching educatiu

Integrants del grup : 

Mª del Mar Aldámiz-Echevarría, Silvia Borrell, Lourdes Dalmau (coord. Equip Girona), Marissa Gil (coordinadora Vallès Occidental)Toni Giner, Cova Iglesias , Francesc Mena, Rosa Miralles i Glòria Farré (coord. Equip Lleida), Gemma Pérez (coordinadora Vallès Occidental), Maria Carmen Saumell, Mireia Rivera i Caridad Villar.

Nivell educatiu: 

Internivells

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments