Propostes d’activitats a l’aula amb GeoGebra | ICE. Institut de desenvolupament professional

Propostes d’activitats a l’aula amb GeoGebra

Grup de treball: 

Propostes d’activitats a l’aula amb GeoGebra

Coordinadors/es: 

Bernat Ancochea Millet

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Correus electrònics de contacte : 

bancoche@gmail.com

Àmbit temàtic: 

Matemàtiques

Descripció del treball : 

A partir dels coneixements adquirits en el grup, els participants plantejaran activitats a l’aula fent ús del programa GeoGebra i les compartiran amb la resta de companys per tal d’analitzar-ne els resultats, tant del procés d’elaboració com de la utilització amb i per l’alumnat, si escau.

Es formarà un grup de GeoGebra, dins la web oficial del programari, en el que es penjaran els materials i s’avaluaran els resultats obtinguts.

La comunicació es farà per missatges (posts) dins d’aquest entorn.

Línies de treball: 

Elaboració d’activitats amb GeoGebra

Propostes de treball a l’aula amb l’alumnat

Seqüenció didàctica de temes del currículum que incloguin l’ús del programari

Compartir materials i activitats en un grup de GeoGebra

Paraules clau : 

GeoGebra, Geometria, Matemàtiques

Integrants del grup : 

Ana Borrallo Peteiro, anti Cahner Gallastegui, Roc Carulla Batallé, Anna M. Darnaculleta Esteve, Teresa Espinal Carrera, Andreu Méndez Canals, Marlene Ovejero Lain, Arnau Pou Raurell, M. Carmen Serrano Moral

Nivell educatiu: 

Educació primària i secundària

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments