Suport educatiu a l'educació inclusiva

Grup de treball: 

Suport educatiu a l'educació inclusiva

Coordinadors/es: 

Ignasi Puigdellívol

Adreça del grup de treball: 

Facultat de'Educació (UB). Passeig de la Vall d'Hebron, 171

Telèfon: 

934037224

Correus electrònics de contacte : 

ipuigdellivol@ub.edu i aldamiz-echevarria@ub.edu

Àmbit temàtic: 

suport educatiu des d’una perspectiva inclusiva

Descripció del treball : 

Aquest projecte es desenvolupa gràcies a la participació activa de membres de centres educatius caracteritzats, entre d’altres, per la seva marcada tendència cap a la inclusió i també de diferents membres del context universitari. Tots els participants es poden nodrir de les pràctiques dels altres i de la reflexió conjunta.
A més, es converteix en un espai d’intercanvi i vinculació de la pràctica amb la teoria i aportacions de rigor científic. El focus d’interès és el suport educatiu a l’alumnat més vulnerable partint de la interacció entre aquests i també amb altres agents per afavorir la seva inclusió.
També es busca donar resposta a les necessitats i inquietuds de cadascun dels agents sempre des del diàleg igualitari. Partint del focus d’interès comú i de les necessitats de la realitat educativa, es desenvolupa un treball rigorós de cerca bibliogràfica, reflexió conjunta, aportacions des de l’experiència, implementació, reconstrucció, millora de les pràctiques i, finalment, publicació d’articles per compartir les bones pràctiques i causar un impacte beneficiós per a tota la comunitat.

Línies de treball: 

Els efectes de la codocència en el suport educatiu a l’escola inclusiva.
El suport a la regulació del comportament. Una resposta inclusiva als problemes de conducta a l’escola
La construcció de coneixement amb base al diàleg i la indagació inter-­‐profesional. Metainvestigació
La dialèctica teoria-­‐pràctica en la resposta a les inquietuds sorgides en els centres que participen en el grup de treball: escoles i universitats.

Paraules clau : 

Suport educatiu, Educació inclusiva, Alumnat vulnerable, Interacció

Documents i publicacions: 

Puigdellívol, I., Molina, S., Sabando, D., Gómez, G., Petreñas, C. When Community becomes an agent of educational support: a communicative research on Learning Communities from Catalonia. Disability and Society. (acceptació condicionada i enviada la primera revisió del text)

Gómez, G., Petreñas, C., Sabando, D., Puigdellívol, I. The role of the Support and Attention to Diversity Teacher (SADT) from a community-­‐based perspective: promoting educatioanl success and educational inclusión for all. Teaching and Teacher Education (acceptació condicionada i enviada la primera revisió del text)

Siles,B.,Segura,M.J.,Petreñas,C.,Puigdellivol,I.(2015).El trabajo en red para el éxito educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 43.
Disponible a: http://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/el-­‐treball-­‐en-­‐xarxa-­‐per-­‐a-­‐lexit-­‐educatiu-­‐de-­‐lalumnat-­‐amb-­‐necessitats-­‐educatives-­‐especials/

Integrants del grup : 

Meritxell Petanàs, Maria E. Jornet Niella, Minerva Díaz Sánchez, Àngela Castelló Paredes, Maria Goretti Blanch Llosa, Núria Granés Ojeda, Marta Mateu Garrido, Merche Burillo, Belinda Siles, Maria José Segura Giménez Sancho, Alba Illa, Aina Torrella Mayol, Dorys Sabando, Cristina Petreñas Caballero, Gabriela Gómez Zapeda, Andrea Jardí Ferré, Juan Pablo Calle Gardella

Nivell educatiu: 

Educació primària i secundària

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments