Formació Permanent. Infantil, primària i secundària. ESTIUS A L’ICE. 2014

Formació Permanent. Infantil, primària i secundària.

ESTIUS  A L’ICE
2014

 

CURS

DATES

Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral des d'una perspectiva comunicativa, funcional i interactiva: la metodologia conversacional

:: Curs tancat

30 de juny; 1, 2, 3 i 4 de  juliol, de 16 a 20 h

Academic Writing to Help English Teachers Publish

:: Curs tancat

30 de juny; 1, 2, 3  i 4 de juliol, de 16.00 a 20.00 h

Eines digitals per a metodologies formatives actives

:: Curs tancat

1, 2, 3, 4 i 7 de juliol, de 9 a 13 h

Introducció a la Biodansa

:: Curs tancat

30 de juny de 16.30 a 20.30 h; 1, 2, 3 i 4 de juliol de 9.30 a 13.30 h

Intervenció en intel·ligència emocional als centres educatius

:: Curs tancat

7, 8, 9 i 10 de juliol, de 15.30 a 20.30 h

Actualització de Descoberta 3/6

:: Curs tancat

1, 2, 3 i  4 de juliol de 9.30 a 13.30 h

Ambients des de la mirada de la descoberta de l'entorn

:: Curs tancat

del 7 a l’11 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

Introducció a la pedagogia sistèmica com a eina d'inclusió

:: Curs tancat

1, 2, 3 i 4 de juliol, de 9.30 a 14.30 h

DE LA TEORIA A LA PRAXI. Creativitat entre el caos

:: Curs tancat

7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 15.30 a 19.30 h

Les relacions estructuradores entre sensacions

:: Curs tancat

del 7 a l’11 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

Comunicació i moviment espontani. L'expressió de l'organisme en l'educació (Nivell I)

:: Curs tancat

del 30 de juny, de 15 a 21 h; 1, 2, 3 i 4 de juliol,  de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19 h

Comunicació i moviment espontani. L'expressió de l'organisme en l'educació (Nivell II)

:: Curs tancat

 

del 7 de juliol a l'11 de juliol de 2014, de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 18.30 h

Mindfulness aplicat a l'educació. Escoles Despertes (Nivell I)

Avís: Grup de tarda (de l'1 al 11 de juliol, de 16.30 a 19.30 h)

:: Curs tancat
 

Grup matí: de l'1 al 11 de juliol, de 10 a 13.30 h

Grup tarda: de l'1 al 11 de juliol, de 16.30 a 19.30 h

L'enfocament restauratiu i les seves pràctiques per a la gestió de les relacions i el conflicte a l'aula i a l'escola

:: Curs tancat

7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

Formació de formadors: Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l'Aula (TREVA)-Nivell II

:: Curs tancat

del 7 a l’11 de juliol, de 9.00 a 13.00 h

PBL - Project based learning: llibertat i entusiasme a l'aula

:: Curs tancat

30 de juny, de 16 a 19 h; 1 de juliol, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h; 2 de juliol, de 9 a 14 h

Seguint la Barcelona World Race

:: Curs tancat

7, 9 i 11 de juliol, de 10 a 13.30 h

VIII Jornades de Coaching Educatiu

:: Curs tancat

7,8 i 9 de juliol. Tot el dia

Psicoaritmética desde la perspectiva Montessori, para el trabajo con niños y niñas de 6 a 9 años

:: Curs tancat

7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 8.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h

Psicosensoriomotriz en la educación. Montessori para el trabajo con niños y niñas de 0-3 años

:: Curs tancat

7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 8.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h

Període d'inscripció

A partir del 15 de maig (Places limitades)

Inscripció

Per Internet: www.ub.edu/ice

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments