Cursos de Formació Professional. Octubre 2014

CURS

Tècniques de mobilització i immobilització de malalts i víctimes traumàtiques

Fonaments del Pàdel

Dinamització de l’aula amb moodle 2.4 – nivell bàsic

Dinamització de l’aula amb moodle 2.4 – nivell intermedi

Comerç electrònic i màrqueting digital

Inscripció

Del 8 al 28 de setembre

Per Internet

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments