Comerç electrònic i màrqueting digital | ICE. Institut de desenvolupament professional

Comerç electrònic i màrqueting digital

Descripció

El curs plantejarà les noves estratègies digitals de les empreses de comerç electrònic, així com les eines que fan servir tant en el pla de màrqueting com per avaluar el retorn d’aquestes accions.

Objectius

Conèixer les principals tipologies d’una empresa de comerç electrònic i els fonaments de les estratègies digitals per crear la proposta de valor al voltant de la qual s’estructura el model de negoci d’aquesta empresa.
Disposar d’una guia pràctica amb tots els aspectes operatius d’una botiga en línia.
Dissenyar el pla de màrqueting associat al llançament comercial.
Introduir-se en l’analítica web i conèixer els principals usos de l’eina Google Analytics.
Mesurar el retorn de les accions de màrqueting digital i mitjans socials.
Avaluar l’evolució i la consecució dels objectius del comerç electrònic.
Assolir, com a docents, eines pràctiques per poder conceptualitzar i avaluar pràctiques per als alumnes.

Continguts

Sessió 1. Introducció al comerç electrònic (4 hores)
Professor: Kim Ruiz
Data: dimarts, 7 d’octubre de 2014
Tipus de comerç electrònic
Estratègia digital
Fases d’un projecte de comerç electrònic
Proposta de valor
Model de negoci digital

Sessió 2. Creació d’una botiga en línia (4 hores)
Professor: Kim Ruiz
Data: dijous, 9 d’octubre de 2014
Escollir el domini (marca versus contingut)
Decidir l’operador logístic
Seleccionar els mitjans de pagament
Concretar els mitjans i recursos per a l’atenció al client
Dissenyar el comerç electrònic
Preveure els aspectes legals
Escollir la plataforma tecnològica més adient per al nostre projecte
Fer una prova de concepte
Adaptar el desenvolupament
Començar a vendre

Sessió 3. El pla de màrqueting digital pas a pas (4 hores)
Professor: Kim Ruiz
Data: dimarts, 14 d’octubre de 2014
Objectius
Audiència
Canals
Pla d’acció
Mesurament

Sessió 4. Analítica web per al comerç electrònic (3 hores)
Professora: Gemma Llopart
Data: dijous, 16 d’octubre de 2014
Introducció a l’analítica web
Metodologia de treball

Sessió 5. Google Analytics (3 hores)
Professora: Gemma Llopart
Data: dimarts, 21 d’octubre de 2014
Descripció de l’eina
Ús específic per al comerç electrònic

Sessió 6. Màrqueting de captació (inbound marketing) (4 hores)
Professor: Kim Ruiz
Data: dijous, 23 d’octubre de 2014
Publicitat digital - Paràmetres
Posicionament SEO (on-page i off-page)
Bàners
Plataformes d’afiliats

Sessió 7. SEM: màrqueting de cercadors (4 hores)
Professor: Kim Ruiz
Data: dimarts, 28 d’octubre de 2014
Google Adwords
Disseny i preparació de campanyes
Adwords Editor (eina)

Sessió 8. Correu electrònic i mitjans socials (4 hores)
Professor: Kim Ruiz
Data: dijous, 30 d’octubre de 2014
Màrqueting per correu electrònic
Mailchimp (eina)
Xarxes socials
Facebook Ads (eina)
Blogs
Relacions públiques 2.0

Metodologia

Classes teòriques amb un enfocament absolutament pràctic, en les quals es tindrà en compte com el professorat pot traslladar els coneixements adquirits als seus alumnes.

Sessions pràctiques (sessions 5, 7 i 8) orientades a la resolució d’una activitat concreta o a aprendre a utilitzar una eina determinada.

Destinataris

Professorat que ha de treballar continguts relacionats amb les noves estratègies digitals de les empreses per comunicar i difondre els seus productes i projectes. Tindrà prioritat el professorat que hagi cursat la primera edició d’aquesta activitat a l’ICE de la UB.

Persones formadores
Kim Ruiz: http://es.linkedin.com/in/joaquimruiz
Gemma Llopart: http://es.linkedin.com/pub/gemma-llopart-morera/16/569/b19

Hores: 30 (6 sessions de 4 hores i 2 sessions de 3 hores)

Calendari: dimarts i dijous 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 d’octubre

Horari

les sessions de 4 h, de 9.30 a 13.30 h
les sessions de 3 h, de 9.30 a 12.30 h

Requisits de certificació: Assistència al 80 % de les hores presencials

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. Aula Jesús Garanto

Places: 20

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 8 al 28 de setembre

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments