Dinamització de l’aula amb moodle 2.4 – nivell bàsic

Descripció  i  consideracions

En aquest taller treballarem les eines bàsiques per crear i gestionar cursos de moodle 2.4.

Per a aquest taller de nivell bàsic no són necessaris coneixements previs de moodle en el rol de professor-editor. Sí que seria recomanable, haver participat com a alumne en algun curs de moodle i tenir coneixements bàsics de navegació per Internet.

Objectius

Familiaritzar-se amb l’entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge de moodle 2.4.
Conèixer les eines bàsiques d’edició de cursos de moodle, a nivell de creació de recursos i activitats, i de gestió d’usuaris i qualificacions.
Treballar metodologies d’ensenyament-aprenentatge per dinamitzar digitalment les aules amb moodle.

Continguts

1a sessió:

 • L’entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge moodle
 • Creació d’activitats amb moodle
 • Afegim recursos:
 • Etiqueta
 • Fitxer
 • Carpeta
 • URL
 • Pàgina
 • Afegim activitats:
  • Tasca

2a sessió:

 • Inscripció d’usuaris
 • Grups i agrupaments
 • Afegim activitats:
  • Fòrum
  • Diari
  • JClic
  • Consulta
 • Metodologies d’ensenyament-aprenentatge amb moodle

3a sessió:

 • Qualificació senzilla amb moodle
 • Seguiment de l’alumnat amb moodle
 • Repositoris de cursos de moodle
 • Còpies de seguretat
 • Restauració de cursos

Destinataris: Professorat de cicles formatius

Calendari i horari:  els dijous 2, 9 i 23 d’octubre, de 16 a 19.30 h

Hores: 10 hores presencials i 5 de treball personal

Formador: Pau Folch Marín

Requisits de certificació

Assistir al 80% de les hores lectives i cada alumne crearà un curs de moodle de la seva matèria, en el qual posarà en pràctica les eines i recursos treballats al llarg de la formació.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici Ponent (Psicologia).  Aula 1306

Places: 20

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 8 al 28 de setembre

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Per practicar altres activitats i recursos més avançats, es recomanable continuar la formació amb el taller  “Dinamització de l’aula amb moodle 2.4 – nivell intermedi”,  que s’iniciarà el 30 d’octubre.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments