Dinamització de l’aula amb moodle 2.4 – nivell intermedi

Descripció  i  consideracions

Per a aquest taller de creació de cursos amb moodle – nivell intermedi- és necessari tenir uns coneixements mínims sobre edició i gestió de cursos de moodle com a professor-editor.

Prèviament a aquest taller, tindrà lloc la formació “Dinamització de l’aula amb moodle 2.4 – nivell bàsic”, en la qual es treballaran les eines bàsiques per crear i gestionar cursos de moodle (que són els coneixements mínims per a aquest taller).

Objectius

Conèixer recursos i activitats avançades per enriquir l’edició dels nostres cursos de moodle: wikis, bases de dades, qüestionaris, edició de blocs laterals...
Practicar les noves eines d’avaluació de moodle 2.4: guies i rúbriques d’avaluació.
Treballar metodologies d’ensenyament-aprenentatge per dinamitzar digitalment les aules amb moodle.

Continguts

1a sessió:

 • Metodologies d’ensenyament-aprenentatge amb moodle
 • Creació d’activitats avançades amb moodle
 • Afegim recursos:
  • Llibre
 • Afegim activitats:
  • Base de dades
  • Glossari
  • Wiki
 • Restriccions d’accés a les activitats
 • Compleció d’activitats

2a sessió:

 • Creació de qüestionaris
 • Edició dels blocs laterals

3a sessió:

 • Qualificació avançada: guies i rúbriques d’avaluació
 • Administració de les qualificacions – Qualificador
 • Informes

Destinataris: Professorat de cicles formatius

Calendari i horari:  els dijous 30 d’octubre, 6 i 20 de novembre de 16 a 19.30 h

Hores: 10 hores presencials i 5 de treball personal

Formador: Pau Folch Marín

Requisits de certificació

Assistir al 80% de les hores lectives i cada alumne crearà un curs de moodle de la seva matèria, en el qual posarà en pràctica les eines i recursos treballats al llarg de la formació.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Ponent. Aules 1306, 1308 i 2201.

Places: 20

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 8 al 28 de setembre

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments