20 propostes riques per treballar les matemàtiques a infantil i primària

Descripció

Saps fer propostes competencialment riques? Es poden aprendre matemàtiques treballant d’una manera diferent? Les aportacions dels companys, els dubtes d’uns i les explicacions dels altres enriqueixen les activitats i ajuden a consolidar els aprenentatges i a gaudir-ne.

Plantegem aquest curs de forma intensiva, de forma que puguem aprofitar, al màxim, el temps que disposem per debatre, practicar i planificar tasques riques que ens permetin millorar les matemàtiques que fem a les nostres aules. Partirem del marc general de competències i capacitats transversals i matemàtiques, treballarem les quatres dimensions del currículum a partir de situacions problema i donarem una perspectiva dels continguts clau en un marc de treball interdisciplinari enriquint propostes a infantil i primària.

Objectius

Treballar a a partir del nou currículum competencial de matemàtiques.
Desenvolupar les quatre dimensions del currículum a partir de propostes riques a infantil i primària.
Establir les característiques de l’avaluació que ens permeten avaluar propostes competencials

Metodologia

La formació tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica.

Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent.

Aprofundirem en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia.

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents que participen en l’activitat:

analitzar la pròpia pràctica docent
analitzar bones pràctiques docents
reflexionar i construir conjuntament propostes de millora

Hi haurà aportació de «teoria» per part de persones expertes (articles, llibres, materials, etc.).

Volem que la comunicació entre els membres del grup i amb els formadors i les formadores permeti analitzar la pròpia pràctica docent i enriquir-se mútuament amb les propostes d’uns i altres.

Calendari i horari

Divendres 17, 24 i 31 de gener, de 17.30 a 20 h i dissabtes 18 i 25 de gener, de 9 a 13.30

Durada

20 hores

Destinataris

Mestres d’infantil i primària, i estudiants.

Formació

Marcel Beteta i Juanjo Cárdenas.

Places

25 places

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, AULA 2304

Període d’inscripció

Del 5 de novembre de 2013 al 9 de gener de 2014

Preu

70 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació sobre les inscripcions

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments