Metodologia CLIL / AICLE. Programació i avaluació mitjançant rúbriques. Innovació educativa

Aquest curs està proposat per ser acreditat com a formació dins del perfil professional Lingüístic en llengua estrangera – Metodologia AICLE dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Descripció

Curs teoricopràctic. Conèixer la metodologia CLIL / AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres) i l’aplicació d’aquesta a la pràctica docent de les realitats educatives. Aprendre a dissenyar programacions d’unitats didàctiques on s’entrelliguin els continguts curriculars de les diferents matèries i els de les llengües estrangeres. Dissenyar rúbriques d’avaluació per dimensions per avaluar l’aprenentatge a partir de la metodologia CLIL. Part de les sessions es dedicarà a l’elaboració i posada en comú de projectes per aprendre entre iguals. Adreçat a tot el professorat interessat en aquesta metodologia i a especialista de llengües.

Objectius

 • Aprendre la metodologia CLIL (aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres).
 • Aprendre l’experiència de centres escolars pioners en la matèria.
 • Dissenyar unitats de programació amb metodologia CLIL.
 • Dissenyar rúbriques d’avaluació per dimensions per avaluar l’aprenentatge amb la metodologia CLIL.

Continguts

 • CLIL / AICLE
 • La metodologia CLIL: característiques i procés d’ensenyament-aprenentatge
 • La competència plurilingüe
 • La metodologia interdisciplinària
 • La programació d’unitats transversals i interdisciplinàries
 • Rúbriques d’avaluació per dimensions
 • Les tipologies textuals
 • Les rúbriques d’avaluació

Metodologia

La metodologia combina la teoria i la pràctica. Primerament s’ensenyarà la base teòrica i els exemples dels centres escolars pioners (una o dues sessions) i, a continuació, s’elaborarà la part de disseny i programació d’unitats curriculars i de rúbriques d’avaluació amb metodologia CLIL (individual o en petit grup) (dues o tres sessions). Finalment hi haurà l’intercanvi de propostes per aprendre els uns dels altres (una sessió), amb el qual es durà a terme una avaluació entre iguals.

Destinataris

Tot el personal docent o futur personal docent d’educació primària, secundària i educació superior. Especialistes de llengües estrangeres i especialistes de qualsevol matèria amb uns mínims coneixements d’una llengua estrangera.

Formadora

Verónica Asensio Arjona

Calendari i horari

22 de febrer; 1, 8, 15 i 22 de març; 5, 12 i 19 d’abril de 2018, de 17.30 a 20 h

Hores

30 hores totals (20 de presencials i 10 de no presencials)

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball complementari.

Places: 25 

Lloc:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. Aula 2304

reu: 80 €

Període d’inscripció: del 15 de gener al 16 de febrer de 2018

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments