Brexit, big data, refugiats i nous reptes per a la protecció dels consumidors a Europa

Actualització de coneixements per al professorat d’educació secundària, a propòsit de temes d’actualitat sobre la Unió Europea que afecten la vida quotidiana dels ciutadans.

Descripció

La Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, ofereix aquest curs amb la finalitat de divulgar el coneixement sobre la Unió Europea. Es vol mostrar, d’una banda, com s’afronta el gran repte del Brexit i com es gestionen les situacions dels refugiats o les crisis internacionals; de l’altra, vol explicar per què la pertinença a la Unió Europea millora substancialment la vida dels ciutadans, gràcies a la protecció dispensada als consumidors en matèries tan importants com ara les big data o el comerç electrònic.

Objectius

  • Proporcionar al professorat d’educació secundària elements d’actualització sobre la Unió Europea i el dret que afecta la ciutadania.
  • Facilitar criteris que permetin analitzar què representa el Brexit i quina repercussió té en el conjunt de la Unió Europea.
  • Oferir recursos didàctics i suports addicionals al professorat d’educació secundària i batxillerat.
  • Aprofundir sobre alguns dels drets dels consumidors a la Unió Europea.
  • Saber quina és la contribució de la Unió Europea a la gestió de les crisis internacionals i dels refugiats.

Sessions, continguts i formadors

Dimecres 15 de novembre

Una aproximació històrica a la integració europea després del vot a favor del Brexit
Fernando Guirao Piñeyro (catedràtic Jean Monnet ad personam de la Universitat Pompeu Fabra)

Brexit, com i per què? Perspectives de futur

Laura Huici Sancho (professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, membre de la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona)

Dimecres 22 de novembre

Comerç electrònic i vendes online

Esther Arroyo Amayuelas (titular de la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona)

Big data i privacitat. Existeix un dret a l’oblit?

Adrian di Pizzo Chiacchio (investigador predoctoral i col·laborador de la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona)

Dimecres 29 de novembre l’aula 21 A (Mòduls del darrere de l’Edifici Ilerdense)

La Unió Europea i la crisi dels refugiats al Mediterrani

Natalia Caicedo Camacho (professora lectora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona)

La contribució de la Unió Europea a la gestió de crisis internacionals

Milagros Álvarez Verdugo (professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona)

Les temàtiques de cada sessió són independents entre si. Es proporcionarà material de suport per treballar i debatre les diferents temàtiques.

Coordinació: Esther Arroyo Amayuelas (Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu de la Universitat de Barcelona)

Formadors: Fernando Guirao, Laura Huici, Esther Arroyo, Adrian di Pizzo, Natalia Caicedo, Milagros Álvarez

Destinataris: professorat d’educació secundària interessat per l’actualitat social

Calendari i horari: dies 8, 15 i 22 de novembre de 2017, de 16 a 21 h

Lloc: Aula Seminari 3. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (avinguda Diagonal, 684, 08034 Barcelona)

Places: 30

Total d’hores: 15

Requisits per a la certificació: assistència al 80 % de les hores de les sessions i participació en les dinàmiques d’aula

Preu: Activitat subvencionada per la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona

Període d’inscripció: del 26 d’octubre al 10 de novembre de 2017

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Activitat realitzada amb la col·laboració de la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu de la Universitat de Barcelona.

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments