Estratègies d'avaluació de competències

:: Llistat de cursos ::

Professorat: Laia Arnau Belmonte

Llicenciada en Pedagogia i graduada superior en Formació a les Organitzacions. Especialitzada en la formació de competències, ha escrit diversos articles relacionats amb el seu ensenyament i és coautora del llibre 11 ideas clave: cómo aprender y enseñar competencias, en col·laboració amb Antoni Zabala Vidiella. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a formadora i consultora de formació a les organitzacions.

Presentació del curs

El curs pretén dotar el professorat de les estratègies i els instruments necessaris per avaluar les competències dels alumnes, entenent l’avaluació com un instrument de millora del procés educatiu.

Objectius del curs

— Definir les característiques de les competències i les implicacions per als processos d’avaluació.
— Definir indicadors d’avaluació que ens ajudin a guiar l’avaluació de les competències bàsiques.
— Aplicar estratègies d’avaluació a partir de situacions-problema i activitats competencials.
— Utilitzar els instruments adequats per avaluar els processos i els resultats de l’aprenentatge de les competències bàsiques.
— Dissenyar processos d’avaluació per potenciar un aprenentatge significatiu.

Temari del curs

1. Característiques de l’avaluació de competències bàsiques
2. El procés d’avaluació i els indicadors d’assoliment
3. Les situacions-problema i la transferència de les competències
4. Els instruments i les tècniques d’avaluació
5. Disseny d’instruments per avaluar competències

Destinataris

Professorat d’educació infantil, primària i secundària.

Model d'avaluació i activitats

Exercicis i participació en els fòrums de debat.
Disseny d’un procés d’avaluació amb un enfocament competencial.

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 17 de març al 29 de maig de 2015

curs virtual

40 hores

Del 20 de gener al 26 febrer de 2015
Per Internet:
Curs tancat

Places limitades
90€

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments