Coaching educatiu: claus per l'autolideratge i el treball en equip | ICE. Institut de desenvolupament professional

Coaching educatiu: claus per l'autolideratge i el treball en equip

:: Llistat de cursos ::

Professorat: Roser Lladó Moreno

Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicoteràpia de Família. Experta en Psicologia Coaching pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), i per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Coordinadora de l’Equip de Coaching Educatiu de l’ICE. Formadora col·laboradora de l’ICE. Psicoterapeuta i Coach educativa i organitzacional des de 2001
 

Presentació del curs

El coaching educatiu incideix directament sobre la pràctica professional dels docents i els ajuda a establir relacions més útils amb la resta de membres de la comunitat educativa. Col·labora en el descobriment de les pròpies capacitats i els acompanya en el desenvolupament de les habilitats necessàries per aconseguir els seus objectius com a docents. La finalitat d’aquest curs és formar els docents en les claus de l’autolideratge i l’estabilitat emocional i el benestar dins l’àmbit del treball, en relació tant amb els alumnes com amb els companys de feina, els equips directius i les famílies. El docent necessita avui eines de gestió per aconseguir que el clima de l’aula sigui l’adequat per a les tasques acadèmiques i aconseguir la col·laboració entre equips multidisciplinaris i amb les famílies i les direccions dels centres.
Les competències a desenvolupar en el coaching educatiu es relacionen amb l’autoconeixement, la gestió adequada de les pròpies emocions, la capacitat d’autolideratge, la millora de les relacions interpersonals i la destresa en la determinació dels propis objectius entre d’altres, tenint com a únic requisit la disposició al canvi i el compromís amb la millora contínua dels participants en el procés.

Objectius del curs

  • Adquirir habilitat per a l ’autolideratge: una gestió adequada i satisfactòria de les pròpies emocions, una millora de les estratègies de comunicació que emprem i un coneixement profund de les pròpies facultats permeten un autolideratge que ens capacita per facilitar el d’altres persones.
  • Conèixer les capacitats del coach educatiu competent: comprensió de la realitat educativa sobre la qual treballarà, capacitat de generar confiança, aptituds tècniques, integritat, capacitat de generar feedback, positivitat, entusiasme, orientació a la meta, capacitat d’observació, paciència , etc.
  • Ser capaç de dissenyar i realitzar un procés de coaching en l’àmbit educatiu, tenint en compte les diferents fases que incorpora i en funció del col·lectiu al qual s’adreça i dels objectius que es volen aconseguir.
  • Ser capaç d’avaluar i reprogramar el procés de coaching.

Temari del curs

Concepte de coaching. Coaching educatiu i les seves aplicacions
Habilitat per a l’autolideratge: autoavaluació i desenvolupament
Fases d’un procés de coaching
L’avaluació en el procés de coaching: el retorn de la inversió

Destinataris

Professorat d’infantil, primària i secundària.

Model d'avaluació i activitats

L’avaluació s’organitza entorn de diferents activitats:

• Discussió de casos, en què l’alumne ha de posar en pràctica els coneixements adquirits per resoldre la qüestió plantejada. 
• Fòrums de debat, al voltant de lectures o vídeos, on s’avalua la participació de cada alumne i les seves aportacions.
• Activitats de treball en grup, on s’avalua la participació de cada alumne i les seves aportacions a l’objectiu comú grupal.

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 17 de març al 29 de maig de 2015

curs virtual

40 hores

Del 20 de gener al 26 febrer de 2015
Per Internet:
Curs tancat
Places limitades
90€

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments