Com aprendre i ensenyar competències

:: Llistat de cursos ::

Professorat: Laia Arnau Belmonte

Llicenciada en Pedagogia i graduada superior en Formació a les Organitzacions. Especialitzada en la formació de competències, ha escrit diversos articles relacionats amb el seu ensenyament i és coautora del llibre 11 ideas clave: cómo aprender y enseñar competencias, en col·laboració amb Antoni Zabala Vidiella. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a formadora i consultora de formació a les organitzacions.

Presentació del curs

Aquest curs pretén donar algunes pautes a l’alumne de com pot incorporar a l’aula processos d’ensenyament de competències. L’objectiu és que l’alumne adquireixi eines i estratègies per portar a terme un ensenyament que inclogui les vuit competències bàsiques, a partir de l’anàlisi de com desenvolupa l’alumne el seu propi procés d’aprenentatge. Finalment, i després de l’estudi de les seqüències didàctiques més apropiades per a l’ensenyament de competències, s’assentaran les bases per dissenyar els processos d’avaluació.

Objectius del curs

Comprendre i valorar les raons que fonamenten la introducció de les competències bàsiques a l’aula.
Programar les pròpies unitats didàctiques incorporant les competències bàsiques i els trets propis de l’ensenyament de competències.
Assumir les característiques de l’aprenentatge de competències i plasmar-les en les pròpies seqüències didàctiques.
Adquirir estratègies didàctiques per desenvolupar processos d’ensenyament-aprenenatge de competències bàsiques.
Adquirir eines per portar a terme processos d’avaluació de competències bàsiques.

Temari del curs

Introducció
• Justificació de la introducció de les competències a l’escola
• Transformació del sistema escolar
• Definició de competència
• Característiques de les competències
• Quines competències s’han d’ensenyar a l’escola

Aprenentatge de les competències
• Funcionalitat i significativitat com a premisses
• Anàlisi estructural de les competències i l’aprenentatge dels seus components
• Habilitats/capacitats a desplegar en l’ús d’una competència

Ensenyament de les competències
• Criteris relacionats amb la significativitat
• Criteris relacionats amb la complexitat
• Criteris relacionats amb el nucli procedimental
• Criteris relacionats amb la tipologia dels components
• La programació per competències

Metodologia
• Enfocament globalitzador
• Àrea o àmbit comú
• Seqüències didàctiques
• Metodologies i tècniques didàctiques

L’avaluació de competències
• Esquema del procés d’avaluació de competències
• Característiques del procés d’avaluació de competències
• Estratègies per a l’avaluació per competències
• Conclusions finals

Destinataris

Professionals de l’educació infantil, primària i secundària.

Model d'avaluació i activitats

L’avaluació del curs es fa a partir de les activitats següents:
• Activitats de tipus test (15 %)
• Activitats pràctiques grupals (70 %: 35 % de l’activitat del tema 3 i 35 % de l’activitat del tema 5).
• Participacions als debats proposats al fòrum (15 %)

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 17 de març al 29 de maig de 2015

curs virtual

40 hores

Del 20 de gener al 26 febrer de 2015
Per Internet:
Curs tancat
Places limitades

90€

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments